Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Bemutatkozás

O nás

Srdečne Vás vítame!


Naším hlavným cieľom je, aby sme Vás obslúžili podľa Vašich potrieb, aby sme pomohli Vašu prácu, Vaše štúdium a užitočné trávenie voľného času informáciami, dokumentami. Našim účelom je, aby sme zabezpečili rozsiahly prístup k pokladom maďarskej a svetovej kultúry. Venujeme osobitnú pozornosť zachovaniu prírodných hodnôt, kulturálnych, historických a etnografických tradícií Békešskej župy.

Snažíme sa, aby sme obslúžili našich partnerov, ktorí sa zúčastia vo výskumu a prezentácii hospodárskych a sociálnych procesov. Ako moderná knižnica a informačné centrum, naše neustále rozvíjajúce súbory a dobre pripravení knihovníci sú k Vašej dispozícii. Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby pre každého.

S našimi kvalitnými službami zvlášt podporujeme:
 • vyučovanie a celoživotné vzdelávanie,
 • odovzdávanie kultúrnych hodnôt,
 • sprostredkovanie výsledkov vedecko-výskumných činností,
 • kontinuálne sprostredkovanie informácií potrebné pre výkon občianskych práv,
 • zvyšovanie rovnosti príležitostí.
Za účelom dosiahnutia týchto cieľov:
 • Neustále rozvíjame a mnohostranne preskúmame zbierky knižnice.
 • Popri tradičných knižničných služieb venujeme osobitnú pozornosť rozvíjaniu elektronických služieb knižnice, zlepšovaniu prístupu k dokumentom, informáciám a služieb.
 • Ponúkame medziknižničné vypožičanie a sprostredkovanie služieb iných knižníc.
 • Organizujeme spoluprácu knižníc v Békešskej župy, odbornú prípravu, ďalšie vzdelávanie, rozvoj spoločných služieb.
 • Organizujeme knižničnú dodávku pre národností, menšín, a znevýhodnením.
 • Vykonávame vedecké a vzdelávacie aktivity, s našimi podujatiami pripojíme do kultúrneho života župy.
 • V znalosti používateľských návykov a potrieb, neustále upravujeme a rozširujeme služby knižnice.
 • Nadviazame kontakty s vzdelávacími, kultúrnymi inštitúciami, samosprávami župy.