$headTitle

Publikációk

A Békés Megyei Könyvtár egykori és jelenlegi munkatársainak szakfolyóiratban vagy kötetben megjelent publikációi:

Ambrus Zoltán

Benyó Barbara

 • Dedinszky Gyula bibliográfia, 1905‒1994. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2005

Csicsely Ildikó

Dézsi Lajosné

 • A bakelitlemeztől a CD-ROM-ig. In: A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve : Békéscsaba, 1952‒2002. Szerk.: Csobai László. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2002. 111‒118. p

Gellért Mária

 • Békés megye közművelődési könyvtárainak története a felszabadulástól napjainkig. Békéscsaba : Gellért M., 1977
 • A Kazinczy Lakótelep és környéke felépítésénak története a Békés Megyei Népújság, később Békés Megyei Hírlap cikkein keresztül 1960‒2013. Békéscsaba : Gellért M., 2014
 • Lakótelep születik Békéscsabán. In: Körös Tanulmányok, 16. (2018) 87‒92. p.

Juhász Zoltán

 • BékésWiki : Békés vármegyei online helyismereti enciklopédia. In: Honismeret, 51. évf. 2. sz. (2023) 48–52. p.
 • Könyvtárak a sikeres kulturális turizmusért. In: Háromká, 31. évf. 1. sz. (2023. dec.) 23–25. p. [online]
 • Az Urszinyi-ház. In: Csabai értéktár. Szerk.: Martyin Emília. Békéscsaba : Munkácsy Mihály Múzeum, 2023. 61–64. p.

Kertész Zoltán

Fotósként:

 • Hrabovszki Mihály: Békés Megye Közoktatási Közalapítványa, 1997-2001. [Békéscsaba] : Békés Megye Közoktatási Közalapítvány, [2002].
 • B. Szűcs Irén: Békési ízek : a békési népi konyha és hagyományos ételei : a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója. Békés : Jantyik Mátyás Múzeum, 2005.
 • B. Szűcs Irén: Múzeumi barangolások Békésen. (CD-ROM) Békés : Jantyik Mátyás Múzeum, 2006.
 • Durkó Antal, B. Szűcs Irén: A megfejt kútágas:békési boszorkányok, táltosok, vajákosok csodás cselekedetei - Adatok a békési néphithez és népi gyógyászathoz. Békés : Jantyik Mátyás Múzeum, 2006
 • Sz. Kürti Katalin: Fejezetek a békési képzőművészet történetéből. Békés : Jantyik Mátyás Múzeum, 2006.
 • Tájházak a Körösök völgyében. Békés : Jantyik Mátyás Múzeum, 2009.

Kertész Zoltán – Krisán Rita

 • Posibilități de învăţare informală în Biblioteca Judeţeană din Bichiș. In:  Momente din istoria lecturii publice : Simpozion bienal național cu participare internațională, Ediția a 5-a, 22–25 septembrie 2014. Arad : Nigredo, 2014. 11–24. p.

Kiss Ildikó – Kocziszky Fanny – Mecseki Éva

Krisán Rita

 • Dislexia, viselkedés- és magatartászavar serdülőkorban : válogatás a Békés Megyei Könyvtár állományából. In: Szűrésen alapuló adaptációs és fejlesztő program a szakiskolások tanulási kudarcának és sikertelenségének megelőzésére : programkézikönyv. Szerk.: Fekete Gabriella. Békéscsaba : Trefort Ágoston Villamos-  és Fémipari Szakképző Isk., 2003
 • Bagolyné Szűcs Andrea: Óvodás lett a gyermekem. Közrem.: Béres Istvánné, Krisán Rita. Békéscsaba : Békés Megyei Humán Fejlesztési és Informáxiós Közp., 2003

Lipták Pál

 • Kis könyvtárak korszerűsítése, berendezése. Budapest : SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda Oszt. : OSZK KMK, 1963.
 • A békési butéliák. In: Új Auróra : Irodalmi, művészeti és közművelődéspolitikai antológia, 1. évf. 1. szám, 1973. 53–61. p.
 • Könyvtár a Nagytemplom mögött. In: Könyvtári levelező/lap, 8. évf. 2. szám, 1996. 39–42. p.
 • Könyvtár a nagytemplom mögött (2.). In: Könyvtári levelező/lap, 8. évf. 3. szám, 1996. 35–38. p.
 • Könyvtár a Nagytemplom mögött (3.). In: Könyvtári levelező/lap, 8. évf. 5. szám, 1996. 35–36. p.
 • Levél a kertből. In: Könyvtári levelező/lap, 8. évf. 2. szám, 1996. 2. p.
 • Könyvtár a nagytemplom mögött (4.) : Greta Renborg látogatása. In: Könyvtári levelező/lap, 1997. 9. évf. 1. szám, 36–37. p.

Litauszky Györgyné

Lonovics Lászlóné

 • Ajánló bibliográfia osztályfőnököknek : 3–8. osztály. Békéscsaba : Békés Megyei Pedagógiai Intézet, 1990
 • Iskolai könyvtárak és könyvtárosok Békés megyében : cím- név- és adattár. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 1995
 • Határok nélküli kapcsolatok. Konferencia Békéscsabán. In: Könyvtári levelező/lap, 16. évf. 5. sz. (2004) 19–23. p.
 • "Cu privirea spre școli". In: Momente din istoria lecturii publice : Simpozion bienal național cu participare internațională, Ediția a 2-a, 22-25 septembrie 2008. Arad : Nigredo, 2009. 74–80. p.
 • Bystrozraká barborka : hádankárska sút'az. Békesská Caba : Zupná kniznica a dom vedomosti v Békesskej Cabe, 2010–2011, 2013–2017
 • A szlovák nyelvhasználat fejlesztésének módszerei a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár szolgáltatásai keretében. In: A nemzetiségi oktatás és képzés értékei és perspektívái : nemzetközi konferencia : Szarvas, 2012. november 16. Szerk.: Szilvássy Orsolya. Szarvas : Szent István Egyet. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközp., 2013
 • A Békés Megyei Könyvtár szlovák nemzetiségi tevékenysége, szolgáltatásai. In: Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóint., 2018

Lukoviczki Anna

Lukoviczki Anna – Mecseki Éva

Rakonczás Szilvia

Szabad Olga

 • Békéscsaba ipari kistükre : irodalomjegyzék a műszaki irodalom népszerűsitésére. Békéscsaba : Megyei Kvt., 1961.
 • Sajtóforrások Békéscsaba történetének és néprajzának kutatásához. összegyűjt.: Szabad Olga és munkacsop. Békéscsaba : Békés Megyei Múzeumok Ig., 1983-1987.
 • Jegyzet Diehl Gaston Picasso-könyvéről. In: Békés Megyei Népújság, 23. évf. 11. szám (1968. január 14.)
 • Gogol: Egy őrült naplója. In: Békés Megyei Népújság, 28. évf. 152. szám (1973. július 1.)
 • Egy francia kislány Párizsban. In: Békés Megyei Népújság, 28. évf. 247. szám (1973. október 21.)
 • Kertész Ákos: Névnap. In: Békés Megyei Népújság, 28. évf. 264. szám (1973. november 11.)
 • Híres írók, regényhősök nyomában. Roman Belouszov: Amiről a könyvek nem beszélnek. In: Békés Megyei Népújság, 30. évf. 22. szám (1975. január 26.)
 • Föl kéne szabadulni már!... Széljegyzetek egy dokumentumkötethez. In: Békés Megyei Népújság, 30. évf. 124. szám (1975. május 29.)
 • Vallomás a korról, amelyben élünk. Gyurkó László: Faustus doktor boldogságos pokoljárása című könyvét olvasva. In: Békés Megyei Népújság, 36. évf. 162. szám (1975. július 12.)
 • Jegyzetek Boldizsár Iván új könyvéről. In: Békés Megyei Népújság, 30. évf. 204. szám (1975. augusztus 31.)
 • Az amerikai Dél hű tükre. In: Békés Megyei Népújság, 31. évf. 63. szám (1976. március 14.)
 • Egyetlenünk a maga nemében. In: Békés Megyei Népújság, 31. évf. 109. szám (1976. május 9.)
 • Moszkvától Szibériáig. In: Békés Megyei Népújság, 32. évf. 55. szám (1977. március 6.)
 • Egy regény, amelyről sokat beszélnek. In: Békés Megyei Népújság, 33. évf. 49. szám (1978. február 26.)
 • Crnjanski Milos: London regénye. In: Békés Megyei Népújság, 33. évf. 232. szám (1978. október 1.)
 • Lengyel Péter: Cseréptörés. In: Békés Megyei Népújság, 33. évf. 291. szám (1978. december 10.)
 • Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek. In: Békés Megyei Népújság, 34. évf. 116. szám (1979. május 20.)
 • Ungvári Tamás: A torinói szemfedő. In: Békés Megyei Népújság, 34. évf. 182. szám (1979. augusztus 5.)
 • Két regény egy kötetben. In: Békés Megyei Népújság, 34. évf. 235. szám (1979. október 7.)
 • Az eltemetett katona. Antológia az Európa Kiadónál. In: Békés Megyei Népújság, 34. évf. 241. szám (1979. október 14.)
 • Alex Haley: Gyökerek. In: Békés Megyei Népújság, 34. évf. 276. szám (1979. november 25.)
 • Távinterjú Hegedűs Gézával a Vízözönről. In: Békés Megyei Népújság, 21. évf. 96. szám (1980. április 24.)
 • Egy írónő, aki régi ismerősünk. Ember Mária: Aktavers és egyéb történetek. In: Békés Megyei Népújság, 35. évf. 210. szám (1980. szeptember 7.)
 • Múlt és jelen egy kötet lapjain. Ördögh Szilveszter: Bizony nem haltok meg. In: Békés Megyei Népújság, 35. évf. 299. szám (1980. december 21.)
 • Szabad asszociációk Jevtusenko versei olvastán. In: Békés Megyei Népújság, 36. évf. 86. szám (1981. április 12.)
 • Visszapillantó tükör. Gáli István: Vaskor. In: Békés Megyei Népújság, 36. évf. 144. szám (1981. június 21.)
 • Tallózás három verseskötetben. In: Békés Megyei Népújság, 36. évf. 245. szám (1981. október 18.)
 • Sükösd Mihály: Babilon hercege. In: Békés Megyei Népújság, 36. évf. 298. szám (1981. december 20.)
 • Mikszáth kései, de el nem késett unokája Békéscsabán. In: Békési Élet, 1982/2.
 • Mindent hét lapra. Irodalmi karikatúrák nem csak ínyenceknek. In: Békés Megyei Népújság, 41. évf. 92. szám (1983. február 12.)
 • A szorongás és feloldása. Kőváry E. Péter: Nem jön többé a drótostót. In: Békés Megyei Népújság, 39. évf. 223. szám (1984. szeptember 22.)
 • Költő, feltűzött szuronyok között. Jegyzet Szép Ernő Emberszag című kötetéről. In: Békés Megyei Népújság, 40. évf. 3. szám (1985. január 5.)
 • Liv Ullmann önarcképe fölé. In: Békés Megyei Népújság, 40. évf. 187. szám (1985. augusztus 10.)
 • Benedek Marcell naplójának margójára. In: Békés Megyei Népújság, 41. évf. 39. szám (1986. február 15.)
 • Egy színészasszony arcképe. Gondolatfoszlányok Csernus Mariann Eszterlánc c. önvallomásáról. In: Békés Megyei Népújság, 41. évf. 139. szám (1986. június 14.)
 • Tükörcserepekből rakott mozaik. Kőváry E. Péter: A szik virága. In: Békés Megyei Népújság, 41. évf. 299. szám (1986. december 20.)
 • Az olvasás örömforrás. Amit még kiolvashatunk Ugo Pirro regényéből. In: Békés Megyei Népújság, 38. évf. 36. szám (1987. április 18.)
 • Magyar író szép üzenete a messzi Ausztráliából. In: Békés Megyei Népújság, 42. évf. 281. szám (1987. november 28.)
 • Verssorok bölcsőjénél. In: Békés Megyei Népújság, 44. évf. 183. szám (1989. augusztus 5.)
 • A léleklátó kutya – novellák. Új Féja-kötet jelent meg a Tevan Kiadónál. In: Békés Megyei Hírlap, 49. évf. 50. szám (1994. március 1.)
 • A Vadkelet vicsorít ránk. In: Békés Megyei Hírlap, 49. évf. 107. szám (1994. május 7‒8.)
 • Arcképvázlat Sebők Éva költőnőről. In: Békés Megyei Hírlap, 49. évf. 297. szám (1994. december 16.)
 • Találkozás egy ismeretlen ismerőssel. Gergely Ágnes: Királyok földje. In: Bárka 1994. 1‒2.
 • Szubjektív sorok Karinthy Ferenc Naplójáról. In: Bárka 1996. 1‒2.
 • Pillantás a pulttól. In: A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve : Békéscsaba, 1952‒2002. Szerk.: Csobai László. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2002. 78‒87. p.

Toldi Klára

 • Békés megye képzőművészete, 1976‒1977 : repertórium : szakdolgozat. Békéscsaba : Toldi K., 1985
 • Az Alföldi tanulmányok repertóriuma, 1977‒1986. Békéscsaba : Toldi K., 1987
 • Békés megye művészeti élete a helyi sajtó tükrében, 1976-1985 : repertórium. Békéscsaba : Toldi K., 1987

Tóth Gézáné

 • Múltlezárás. In: A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve : Békéscsaba, 1952‒2002. Szerk.: Csobai László. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2002. 93‒110. p.

Vincze Andrea

 • Documente de istorie locală în "Biblioteca digitală europeană" ‒ "Momente din istoria lecturii publice" ‒ Simpozion bienal national 'cu participare internată. Arad, 19‒20 septembrie 2010
 • V. A. ‒ Kármán László: EuropeanaLocal ‒ Helyismereti anyagok az Európai Digitális Könyvtárban : Monguz ‒ MTA SZTAKI Konzorcium, HunTéka. In: Helyismereti gyűjtemények régen és ma : a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 16. Országos Konferenciája : Eger, 2009. július 15‒17. Szerk.: Guszmanné Nagy Ágnes. Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Kvt., 2010
 • Közművelődési könyvtárak lehetőségei konnektivista szemmel. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, 57. évf. 10. sz. (2010) 407‒417. p.
 • Felhasználó- és könyvtárhasználó-képzés 2.0? In: Könyvtári levelező/lap, 23. évf. 8. sz. (2011) 14‒19. p.