$headTitle

Predstavenie

Župná knižnica sa nachádza v Békešskej Čabe v blízkosti námestie Svätého Štefana. V susedstve sa nachádza Csabagyöngye kultúrne centrum a Dom Slovenskej Kultúry. Táto budova je dostupná z ulici Kiss Ernő alebo aj poza Csabagyöngye, teda návštevníci môžu vstúpiť do knižnice z dvoch smerov. Pri vstupe do budovy pomôže rampa a priehrada. V ulici Kiss Ernő pred hlavným vchodom a pri Derkovits sor je prístupná platobná parkovacia možnosť a knižnica má aj rezervované parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.


Prechádzka v knižnici

Prízemie

Chodba v prízemí je populárny priestor. Tu sa nachádza šatňa, kam čítajúci a návštevníci môžu vložiť kabát a tašku. V prízemí sa možno čítať najnovšie denníky a noviny. Na chodbe sú rôzne expozície. Po úhrady platby, návštevníci môžu používať aj počítače. Knižnica poskytuje bezdrôtovú sieť pre tých, ktorí chcú používať vlastné zariadenie. Pri strednom schode sú automatické dvere, ktoré vedie k digitálnom laboratóriu a počítačovej miestnosti. V knižničnom bufete je dobré miesto pre strávenie času. Pri obidvoch vchodoch sa nachádza záchod.
 • Pult na registráciu
Čítajúci tu môžu vypožičané knihy vrátiť alebo predĺžiť. Návštevníci sa tu môžu zapísať do knižnice a ešte môžu používať kancelárske služby, kúpiť knihy a požiadať informáciu.
 • Výpožičné oddelenie
Oproti pultu na registrácie sa nachádza výpožičné oddelenie. Knihy sú rozdelené na rôzne témy: odborná literatúra, beletria, cudzojazyčný súbor alebo komiks. Návštevníci môžu čítať aj časopisy a magazíny. Čítajúci môžu používať počítače, na ktorom vedia hľadať v online katalógu knihy. Vzadu je vytvorený priestor pre tínedžery.
 • Europe direct informačné centrum
Europe Direct je celoeurópska informačná sieť. Informačné centrá Europe Direct zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
 • Schod pre tínedžery
Cez výpožičné oddelenie je otvorený schod pre tínedžery, ktorý je vybavený pohodlnými miestami na sedenie, nabíjacími miestami a rônymi knihami pre mládež. Tento roh môže slúžiť aj pre menšie skupiny.
 • Stará budova: poslucháreň, Liptákova sieň
Táto stará budova je prístupná cez výpožičné oddelenie, kde konajú rôzne podujatia. Vedľa posluchárňe sa nachádza Liptákova sieň, ktorá bola pomenovaná po zakladateľovi knižnice Lipták Pál, kde konajú menšie podujatia.
 • Digilabor (Digitálne laboratórium)
Je to jeden z prvých knižničných makerspace priestorov, ktorý je vhodný pre 3D tlač, robotiku, spoločenskú hru a knihárstvo. Táto miestnosť podá príležitosť na kreatívnu tvorivosť a na rôzne experimenty. Popritom hry, sa možno nájsť aj knihy o umeniach a knihy pre kreatívne remeslá.
 • Počítačová miestnosť
V tejto miestnosti sa zmestí 15 ľudí. Je to vystrojená notebookmi, interaktívnou tabuľou a digitálnym projektorom. Túto miestnosť možno prenajať a slúži aj na rôzne podujatie.

Prvé poschodie

V knižnici prvé poschodie je dostupné dvoma schodami a liftom. V prvom poschodí sa nachádza čitáreň a hudobný úsek, ktorí sú na strane ulice Kiss Ernő. V strede poschodia sa nachádza detská knižnica. Oproti detskej knižnice sú kancelárie pre spolupracovníkov. Z kancelárie otvoria kompaktný sklad a oddelenie spracovania fondov. V prvom poschodí je stála expozícia o histórii knižnice, ale niekedy sú tu aj iné výstavby.

 • Čitáreň, Hudobný úsek, Békešský súbor, Osobitná zbierka zo starých kníh a manuskriptov

V čitárni sa nachádza hudobný úsek a osobitná zbierka zo starých kníh a manuskriptov. Čitárenské zbierky (knihy, mapy, časopisy, mikrofilmy a CD-disky) sú možné používať len prezenčne. Zo zbierky hudobného úseku CD-disky, bakelity, filmy, noty, kazety a knihy s hudobnými témami sú možné požičať. Hudobné a filmové časopisy, čítajúci môžu čítať len prezenčne. Békešský súbor je chránený so zvýšeným nebezpečenstvom, preto výskum možno robiť len prezenčne. Osobitná zbierka starých kníh a manuskriptov stráži knihy pred rokom 1851. V čitárni vytvorená miestnosť slúži na pozeranie filmov, na počúvanie hudby alebo deti sa môžu hrať na Xbox.

 • Detská knižnica

Do detskej knižnice sa dá zapísať deti pod 14 rokov. Napínavé a zaujímavé knihy, magazíny a kazety čakajú na najmladších navštevníkov. Najmladšie deti môžu stráviť čas kresbou, domčekom pre bábiky, stavebnicou, hlavolamom a obrázkovou skladačkou. Naďalej knižnica organizuje premietanie filmov a rôzne výstavby pre deti a mládež. Pre deti, ktorí sa zapisovali do knižnice majú nárok na používanie počítačov.

 • Pobočky knižnice

Okrem strediska v ulici Kiss Ernő, knižnica zabezpečí knižničnú službu v štyroch miestach v Békešskej Čabe. V mestskej časti Gerla, Jamina, Lencsési a Mezőmegyer sa nachádza pobočka knižnice, kde takisto možno čítať časopisy, noviny a požičať knihy. Aj v týchto malých knižniciach sa organizuje rôzne podujatie.

 • Digikomp

Tento digikomp, možno nazývať aj ako e-pavilon, je exteriérna digitálna knižnica, ktorú má vybavenosť ako digitálnej laboratórie. Digikompom, knižnica môže byť prítomná aj na festiváloch, kúpaliskách, a na rôznych predstaveniach.

Dostupnosť

Adresa: 5600 Békešská Čaba, Kiss Ernő u. 3
Telefón: 66/530-200
informácia: 66/530-211
predĺženie:  66/530-216
Čitáreň, hudobný úsek: 66/530-202
Detská knižnica: 66/530-212

Otváracia doba požičiavanie, hudobný úsek a čitáreň:
Pondelok: 14:00–19:00      
Utorok: 11:00–19:00
Streda: 11:00–19:00
Štvrtok: 11:00–19:00
Piatok: 11:00–19:00
Sobota: 14:00–19:00

Otváracia doba detská knižnica:
Pondelok: 14:00–18:00
Utorok: 11:00–18:00
Streda: 11:00–18:00
Štvrtok: 11:00–18:00
Piatok: 11:00–18:00
Sobota: 14:00–18:00

Pohotovosť:
V službe dostupné dodávky: denníky, vrátenie a predĺženie knihy, použitie počítačov.
Pondelok: 9:00–14:00
Utorok-Piatok: 9:00–11:00

Otváracia doba, deň pracovného pokoja a deň pracovného voľna v roku 2020:
Január 1. (streda, Nový Rok) Zatvorené
Április 10. (piatok, Veľký piatok) Zatvorené
Április 11. (sobota) Zatvorené
Április 13. (pondelok, Veľkonočný Pondelok) Zatvorené
Május 1. (piatok) Zatvorené
Május 2. (sobota) Zatvorené
Augusztus 20. (štvrtok) Zatvorené
Augusztus 21. (piatok) Zatvorené
Augusztus 22. (sobota) Zatvorené
Október 23. (piatok) Zatvorené
Október 24. (sobota) Zatvorené
December 24. (štvrtok) Zatvorené
December 25. (piatok, Prvý sviatok vianočný) Zatvorené
December 26. (sobota, Druhý sviatok vianočný) Zatvorené
December 31. (štvrtok, Silvester) Zatvorené
2021. január 1. (piatok, Nový Rok) Zatvorené