$headTitle

Közbeszerzés

A Békés Megyei Könyvtár a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le 2013. évben „Nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése, szállítása könyvtári ellátás céljából keretszerződés keretében" tárgyban.

Vonatkozó törvények

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről1

31. § (1)22 Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul;

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről1

31. § (1)

e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő tíz napon belül;2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv