Könyvek

Szerző: L. Kecskés András
Püski
2020

L. Kecskés András A magyar zene évezredei Magyar vonatkozású hang- és zenetörténet avagy a magyar zene regénye I. könyv A kezdetektől Attiláig (453-ig) E mű a zeneművészeti munkásság több mint fél évszázada alatt összegyűlt kutatási és gyakorlati eredmények összegzéseként jött létre.

Szerző: Bartók Béla
TIT Kossuth Klub Egyesület
2019

A kötet Bartók Béla 1936-os kis-ázsiai népzenei gyűjtőútjának eredményeit mutatja be. Magyar nyelven a mű most jelenik meg először, és elsőként tartalmazza a török versszövegek magyar fordítását, valamint a gyűjtés hanganyaga is először jelenik meg az interneten, a monográfiával egy időben. Hosszú szünet után ez volt Bartók első és egyben utolsó terepmunkája. A török népzene később is annyira foglalkoztatta, hogy Amerikába való emigrálása előtt komolyan gondolkozott a törökországi letelepedésen.

Szerző: Szerkesztő Gombos László
BTK Zenetudományi Intézet
2020

Szép kiállítású kötettel kedveskedett a művelt nagyközönségnek a Zenetudományi Intézet a Zenetörténeti Múzeum alapításának 50. évfordulója alkalmából. A könyv hat fejezetből áll, és ezeket különböző szerzők írták. A hangszergyűjtemény különböző részeivel foglalkozik az első három fejezet. Ezek: A hangszergyűjtemény eredeti hangszerei (szerzők: Baranyi Anna és Gombos László); Falusi, nemzeti és városi hangszerek (Breuer-Benke József); és Különleges hangszerek (Mandel Róbert, aki a könyv grafikai tervezését is végezte). A további fejezetek: A képzőművészeti gyűjtemény (Baranyi Anna és Borz Zsófia); A fotótár és az adattár (Gombos László); és Betekintés a Zenetörténeti Múzeum hangszerrestaurálási munkáiba (mint már említettem: Gerő Péter).

Szerző: Miller Lajos
Nap Kiadó
2020

Nem szabályos életregény, noha az első oldalak után annak tűnhet. Nincs híján drámai fordulatokban, családját, gyermekkorát, felnőtté válását is bemutatja. Mindezt e könyv oldalaiba sűrítve, gazdag fotóanyaggal, egy művészpálya hozományaként, múltja, emlékgyűjteménye tanulságaival, nyolcvanadik születésnapjára, tisztelgő ajándéknak szánva.

Szerző: Arnold Schönberg [et al.]
Rózsavölgyi
2020

A kötet az új zene kialakulásának idején - a 20. század második és harmadik évtizedében - született, német nyelvű zeneszerzői írásokból válogat. Ezt az időszakot mindenekelőtt Arnold Schönberg elméleti írásain keresztül igyekszik bemutatni, emellett pedig az 1910-es évek két olyan esztétikai vitájának a részleges rekonstrukciójára vállalkozik, amelyeknek a főszereplői zeneszerzők voltak.

Szerző: Wagner, Richard:
Rózsavölgyi
2020

A kötet Wagner művészetelméleti írásaiból nyújt válogatást a magyar olvasónak.

Szerző: Koós János
Alexandra
2007

„Én csak Koós János voltam -illetve voltam más is, erről is lesz majd szó-, a Jani, az életem pedig leginkább egy nyitott könyvhöz hasonlítható. Ez a könyv pedig ennek az életnek a legérdekesebb időszakairól szól. Emberekről, eseményekről, helyzetekről, történésekről, villanásokról, rögeszmékről, komolytalan és komoly dolgokról, ahogyan most, 2007-ben, immár hetvenévesen látom őket. Jó, jó, az igazság az, hogy novembertől már a hetvenegyediket taposom, vagy ő engem, ezt még nem tisztáztuk. De hát miért is ne próbáljam már rögtön az elején szépíteni a dolgokat?! „ ( A szerző)

Szerző: Liszt Ferenc
Balassi Kiadó
2020

Egy XIX. századi botránykönyvet tart kezében az olvasó. Liszt Ferenc 1859-ben jelentette meg francia nyelvű könyvét a cigányzenéről, amely hatalmas felháborodást keltett Magyarországon. Liszt tanulmányában nem kevesebbet állított ugyanis, mint hogy a magyaroknak nincsen saját zenéjük. Amit a világ magyar zenének tart, valójában a cigányok muzsikája, amely régi, indiai eredetű, elveszett eposzuk töredékeit tartalmazza. A francia nyelvű eredetit először - és eddig utoljára - 1863-ban fordították le magyarra. Itt az ideje, hogy végre mai magyar nyelven elérhető legyen, és így a nagyközönség is megismerhesse ezt az erősen ellentmondásos, de fontos művet. Az új fordítást és a jegyzeteket a neves Liszt-kutató, Hamburger Klára készítette.

Szerző: Szerkesztő: Dalos Anna, Ozsvárth Viktória
Rózsavölgyi Kiadó
2020

Járdányi Pál születésének századik évfordulójáról emlékezik meg ez a kiadvány. A tanulmányok sokszínűsége jóvoltából a kötet nemcsak a gyakorló muzsikusok és a zenetudomány művelői számára biztosít tudományos hitelességű forrásanyagot, hanem a zene- és kultúratörténet iránt érdeklődő nagyközönség számára is érdekfeszítő olvasmányokat kínál a 20. századi magyar zene történetéről.

Szerző: Dohnányi Ernő
Rózsavölgyi Kiadó
2020

A 20. századi magyar zenetörténet egyik legjelentősebb alakja volt. Dohnányi zeneszerzői, karmesteri, előadói munkásságáról az elmúlt évtizedek kutatásainak köszönhetően egyre többet tudunk. Kevésbé közismert ugyanakkor, hogy szerteágazó tevékenységének köszönhetően, hosszú élete során Dohnányi számos olyan szöveget is írt, amelyek általános zenetörténeti vagy zeneélet-történeti szempontból jelentősnek mondhatók. Emellett igen tanulságosak a különféle minőségében, azaz zeneszerzőként, előadóként, pedagógusként vagy intézményvezetőként adott nyilatkozatai és interjúi is. Jelen kötet ezekből kínál válogatást abban a reményben, hogy a szövegek elolvasása hozzájárulhat a napjainkban mind népszerűbb zeneszerző személyiségének és konzervatív-eklektikus stílusának jobb megértéséhez, valamint a korszak magyar és nemzetközi zenekultúrájának a megismeréséhez.

Több