Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő:
14.00–18.00
Keddpéntek: 11.00–18.00
Szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Pályázati hírek

„A Békés Megyei Könyvtár oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése oktatóterem kialakításával" címmel TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0011 azonosítószámon pályázati projektet valósít meg a Békés Megyei Könyvtár. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 29.71 mFt európai uniós támogatás segítségével valósul meg 2015.12.10 – 31. között.

A fejlesztés eredményeként létrejön egy oktatóterem, amely különböző korosztályú felhasználók számára teszi lehetővé digitális kompetenciájuk fejlődését.

Olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely támogatja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításához szükséges feltételeket. Az új tanulási színtérben olyan tanulók is képesek lesznek bekapcsolódni a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, akik számára ez korábban nem volt lehetséges. A könyvtári környezet lehetőséget ad iskolaidőn túli egyéni tanulásra, mobilizálhatóvá tételével a kistelepülések lakosai/tanulói számára is.

A tehetséggondozás, a kompetenciafejlesztés eszköztárának bővítése érdekében csoportmunkára és egyéni felkészülésre egyaránt lehetőséget adó oktatótér alakul, melyben a célcsoport számára vonzó legújabb IKT eszközök használatát tanítják meg, gyakoroltatják az oktatásban, információszerzésben korábban nem használt digitalizált, helyismereti tartalmak megismertetésével.

Az IKT alapú információs szolgáltatások elérését biztosító infrastrukturális feltételek kialakítása a formális képzésben játszott szerepén túl részt vállal az informális és a nonformális oktatásban is, biztosítja a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést, új tartalmak létrehozását.

Közvetlen célcsoport a fogyatékossággal élők köre is, hiszen az eszközbeszerzések tovább gazdagítják a könyvtári szolgáltatások igénybevételének lehetőségét a különböző fogyatékossággal élők számára is. Célcsoport még a könyvtárlátogatók teljes köre, valójában a megye egész lakossága, hiszen a könyvtár szolgáltatásait megyei szinten biztosítja az érdeklődőknek. A beszerzések megtervezése során szempont volt a mobilizálhatóság, a kitelepülés lehetősége, ezzel is megteremtve az esélyegyenlőség lehetőségét a könyvtártól távol élő, nehezen utazó érdeklődők számára is.


A projekt azonosító száma: TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0011

Projekt címe: A Békés Megyei Könyvtár oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése oktatóterem kialakításával

Megítélt támogatás összege: 29.71mFt

Támogatási arány: 100,00 %

Kedvezményezett: Békés Megyei Könyvtár

Projekt megvalósításának dátuma: 2015. december 10–31. között.