Nyitva tartás

NYÁRI NYITVATARTÁS
(2018. július 2–augusztus 4.)

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM, GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő: 14:00–17:00
Kedd-péntek: 11:00–17:00
Szombat: zárva

--------------------------------------------------------

augusztus 6, hétfőtől:

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

A könyvtár története

Dejiny knižnice

Prechodcom mestskej knižnice v Békešskej Čabe je Knižnica Múzejného združenia v Békešskej Čabe,, ktorá sa organizovala od roku 1899 a stalo sa verejnou knižnicou v roku 1912. V meste udržiaval knižnicu medzi dvoma vojnami fungujúci občiansky kultúrny spolok, krúžok Auróra. V roku 1945 Géza Féja začal knižničnú organizačnú prácu zo zbierok osamotených po vojne.

Paralelne, Inšpektorát voľného vzdelávania organizoval pútnickú knižnicu v župe, a na jej kontrolu v roku 1949 založili okresnú knižnicu v Békešskej Čabe. O rok neskôr Ústredná technická knižnica založila tu pobočku.

re umiestnenie zbierok mesto pridelilo byt bývalého starostu, kam v máji 1951 presťahovali aj mestskú knižnicu organizovanú Gézom Féjom. Knižnice fungujúce na jednom mieste boli zjednotené v roku 1952. Takto sa stala knižnica prvou župnou knižnicou v krajine.. V roku 1958 tu bol prvý krát predstavená možnosť voľného výberu kníh, tzv. systém otvorených poličkov, v roku 1962 bola založená samostatná detská knižnica, v roku 1964 sa začalo vytvorenie hudobnej zbierky.

Základný kameň novej knižnice položili v roku 1979. Novú budovu knižnice začali používať od roku 1985. Začatie pokusu o automizácie knižníc tiež sa viaže ku Knižnici Békešskej župy. V roku 1986, ako prvý pokus tu sa zaviedli vypožičanie kníh pomocou počítačov. 1. júla 2007 knižnicu spojili s dvoma inštitúciami, Centrom na rozvoj ľudských zdrojov a informačným centrom Békešskej župy a Vzdelávacím centrom Békešskej župy, pod názvom Knižnica Békešskej župy a Služobný centrum ľudských zdrojov. Spojená inštitúcia niesol meno Dom vedomosti a Knižnica Békešskej župy od 1. júla 2008 do 31. decembra 2012. V roku 2009 budova knižnice prešla zásadnou rekonštrukciou. 31. decembra 2012 viacúčelová inštitúcia prestala fungovať. Od 1. januára 2013 Knižnica Békešskej župy funguje ako samostatný a samostatne riadený orgán.