Nyitva tartás

NYÁRI NYITVATARTÁS
(2018. július 2–augusztus 4.)

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM, GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő: 14:00–17:00
Kedd-péntek: 11:00–17:00
Szombat: zárva

--------------------------------------------------------

augusztus 6, hétfőtől:

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Hosszabbítás

Predĺženie výpožičnej doby

Podľa Pravidiel používania našej knižnice, máte možnosť na predĺženie výpožičnej doby vypožičaných dokumentov dvakrát po uplynutí, v prípade, že daný dokument nie je zarezervovaný, a na čitateľskom preukaze nemáte dlžobu. Na predĺženie výpožičnej doby máte viacero možností:
 • Osobne: v Knižnici Békešskej župy (Kiss Ernő ulica 3, 5600 Békešská Čaba).
 • Telefonicky: na čísle +36 66/530-216 počas otváracích hodín knižnice.
 • E-mailom: na adresu kolcs@bmk.hu, pričom udávate Vaše meno a číslo čitateľského preukazu.
 • Elektronicky: na webovej stránke knižnice (http://konyvtar.bmk.hu) podľa nasledujúceho opisu::

Predĺženie výpožičnej doby vypožičaných dokumentov (kníh, CD a DVD dísk, kaziet, máp, atď.): Hosszabbítás űrlap fotója
 • Napíšte číslo Vášho čitateľského preukazu do bieleho poľa pod názvom „Číslo čitateľského preukazu" (V každom prípade 6 číslic, napr.: 012345).
 • Vyplnte pole „Heslo". (Štandardne je to mesiac a deň Vášho narodenia, napr. 0521).
  V prípade, že systém neumožňuje Vám ísť ďalej, je možné, že už ste zmenili Vaše heslo. V tomto prípade obrátte sa na knihovníka, kto Vám pomôže.
 • Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť" a objaví sa zoznam vypožičaných dokumentov.
 • Kliknite na tlačidlo „Predĺžiť" pri údajom vybraného dokumenta. Toto musíte urobiť zvlášť pri každom dokumente. Alebo kliknite na tlačidlo „Predĺžiť všetko", v tomto prípade sa predlžuje výpožičná doba všetkých vypožičaných dokumentov.
 • V prípade, že Váš čitateľský preukaz je zablokovaný (napr. máte dlžobu alebo čitateľský preukaz nie je platný), alebo dokument, ktorý chcete predĺžiť je zarezervovaný, predĺženie nie je možné. V tomto prípade systém informuje Vám o neúspešný pokus predĺženia, napr.: „Chyba! Nie je možné predĺžiť. Dôvod je uvedené pri danom exemplári." Pri exemplári môžete vidieť: „Neúspešné predĺženie: 313 – exemplár je zarezervovaný."
 • Prosíme Vás, sledujte systémové správy a pred odhlásením skontrolujte nové termíny výpožičnej doby. Odporúčame, aby ste si napísali nové termíny výpožičnej doby. V prípade neúspešného predĺženia, keď termín výpožičnej doby sa nezmení v našom systéme, nemôžeme akceptovať reklamácie.
 • Po ukončení predĺženia môžete sa odhlásiť kliknutím tlačidla „Odhlásiť". Na verejných miestach (napr. knižnice, internetové kaviarne) vždy sa odhláste, inak aj ostatní môžu vidieť a zneužívať Vaše súkromné údaje.