Nyitva tartás

NYÁRI NYITVATARTÁS
(2018. július 2–augusztus 4.)

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM, GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő: 14:00–17:00
Kedd-péntek: 11:00–17:00
Szombat: zárva

--------------------------------------------------------

augusztus 6, hétfőtől:

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Békési Gyűjtemény

Békešská zbierka

Od existencie našej knižnice nachádza sa tu zbierka lokálnej znalosti, tzv. Békešská zbierka, ktorú nájdete v čitárni ako samostatnú zbierku. To opodstatňuje:
 • špeciálna povaha zbierky,
 • zvýšená ochrana zbierky – významná časť domukentov je nenahraditeľná,
 • unikátnosť zbierky,
 • možnosť ľahšieho a rýchlejšieho vyhľadávania.

Z hľadiska obsahu, zbierka zahŕňa všetky dokumenty, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa Békéšskej župy, práce miestných autorov a publikácie miestných vydavetaľov a tlačiarní. Zemepisné hranice kolekcie sú súčasné administratívne hranice župy, zbieranie dokumentov nemá časové obmedzenia. Z hľadiska formy, v zbierke sa nachádzajú nasledovné typy dokumentov:
 • knihy,
 • periodiká,
 • mikrofilmy,
 • rukopisy,
 • strojopisy,
 • malé výtlačky,
 • mapy,
 • pohľadnice,
 • fotografie,
 • CD-ROM-y.
Békešská zbierka je zvýšene ochránená, preto môžete ju skúmať iba na mieste, platným čitateľským preukazom alebo dennou vstupenkou. Vzhľadom na ochrany dokumentov, určité dokumenty zbierky môžete kopírovať len v limitavanom čísle alebo vôbec nemôžete kopírovať, ale je možnosť na pripravenie digitálnych fotokópií.

Veľa z dokumentov zbierky je už dostupné aj v digitalizovanom forme na internete, v databáze Elektronickej knižnice Békéšskej župy.