Nyitva tartás

NYÁRI NYITVATARTÁS
(2018. július 2.–augusztus 4.)

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM, GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő: 14:00–17:00
Kedd-péntek: 11:00–17:00
Szombat: zárva

--------------------------------------------------------

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Alapítvány

Nadácia

logo

Nadácia na podporu knižnice

úctivo prosí Vás, aby ste venovali 1% z Vášho dňa na podporu Knižnice Békešskej župy.

Daňový kód: 19061436-1-04

Ďakujeme Vám za Vašu minuloročnú podporu!

Könyvtártámogató Alapítvány
Nadáciu na podporu knižnice založili vedúci a pracovníci Knižnice Békešskej župy v roku 1992. Od 1. januára 1998 knižnica je neziskovou organizáciou.

Ciele nadácie:
 • Podpora získavania dokumentov a elektronických služieb Knižnice Békešskej župy
 • Podpora a propagácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v Békešskej Čabe
 • Starostlivosť o kultúrnej činnosti (napr. miestne komunikačné prostriedky, umelecká činnosť, ochrana kultúrneho dedičstva, ľudové umenie, ochrana tradícií, menšinová, národnostná kultúra)
 • Voľnočasové aktivity (napr. staré študenti, zberateľská činnosť)
 • Spájajúca činnosť profesionálnych spolkov (napr. podpora rozvoju danej profesie)
 • Vzdelávacia činnosť (napr. informatívna činnosť, podpora)
 • Zdravotnícka činnosť (napr. terápie pre mentálne postihnutých a závislých, psychologická pomoc)
 • Sociálna činnosť (napr. ochrana rodiny, podpora zdravotne postihnutých, podpora starších)

Nadácia na podporu knižnice od začiatku výrazne pomôže fungovanie inštitúcie, čím významne prispieva k splneniu kultúrnych potrieb obyvateľov mesta a župy.
Názory o aktivite nadácie jasne potvrdili, že jej činnosť je užitočná, obsahovo a formovo mnohostranná.

Ročné verejnoprospešné správy Nadácie na podporu knižnice z roku 2010.

Ročné verejnoprospešné správy Nadácie na podporu knižnice z roku 2011.

Ročné verejnoprospešné správy Nadácie na podporu knižnice z roku 2012.

Ročné verejnoprospešné správy Nadácie na podporu knižnice z roku 2013.

Ročné verejnoprospešné správy Nadácie na podporu knižnice z roku 2014.

Ukážka z diel kupovaných pomocou Nadácie na podporu knižnice:
 • Knihy
 • CD disky
 • DVD disky
 • Časopisy: Art&Décoration (po francúzky), Schöner Wohnen (po nemecky), Elle, Nők Lapja Ezotéria, Joy, Kertbarát magazin, Mindennapi pszichológia.

Akú knihu by ste čítali, aký film by ste pozerali, akú hudbu by ste počúvali radi?

Prosíme, Vaše návrhy podajte osobne v knižnici, alebo napíšte nám kliknutím tu!
Nadácia na podporu knižnice prispela k získavaniu kníh, CD a DVD diskov a časopisov v roku 2011 s 260.200 Ft-tom, v roku 2012 s 171.000 Ft-tom, v roku 2013 s 191.565 Ft-tom, a v roku 2014 s 102.320 Ft-tom.

Sumu prijatú z 1% daňov z príjmov fyzických osôb a z individuálnych podpôr sme používali podľa potrieb čitateľov.


Alapítvány által beszerzett könyvek


Alapítvány által beszerzett DVD-ék