Korábbiak

EFOP-3.3.6-17-2017-00021 Élményközpont kialakítása

Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont Kialakítása Békéscsabán - EFOP-3.3.6-17-2017-00021

Szerződött támogatás összege: 287.828.529 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt időszak: 2017.09.01.–2020.12.03.
Kedvezményezett neve: Életfa Kulturális Alapítvány (konzorciumvezető) és Békés Megyei Könyvtár (konzorciumi tag)

Konzorciumi partner: Életfa Kulturális AlapítványKollabor

EFOP-3.7.3-16-2017-00337 A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

Kedvezményezett neve: Békés Megyei Könyvtár
Szerződött támogatás összege: 31.706.394 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt időszak: 2018.06.01.–2020.08.29.
Programunk fő célja: Könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztése.

EFOP- 4.1.8-16-2017-00146 Digikomp – tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések a Békés Megyei Könyvtárban

Kedvezményezett neve: Békés Megyei Könyvtár
Szerződött támogatás összege: 119.033.844 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt időszak: 2018.04.16.–2020.07.14.
Programunk fő célja: Könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztése.

Bystrozraká Barborka

A Könyvtár 23 éve minden évben megjelenteti "Bystrozraká Barborka" című, szlovák nyelvű, irodalmi gyermek rejtvénypályázati programfüzetet, ápolva a szlovák nemzetiségi kultúrát, irodalmat és hagyományokat. 2017-ben is megjelentettük a rejtvényfüzetet, mely elsősorban a szlovák nyelvet tanuló ifjúságot mozgósította. Az Alföldön és a Felvidéken is nagy népszerűségnek örvendett: 25 iskola közel 500 diákja és pedagógusa volt részese a programnak.

Lonovics Lászlóné nemzetiségi feladatokért felelős, szlovák nyelvet is beszélő kollégánk koordinálta a rejtvényfüzetek szerkesztési és nyomdai munkálatait. Postai úton megküldtük a partneriskoláknak a rejtvénypályázati füzet papír alapú változatát. A megoldó kulcsot is megkapták a felkészítő tanárok e-mailben. A feladatok kitöltése után a legtöbb pontot elért munkákat, évfolyamonként maximum 3 db-ot, a megszabott határidőig visszaküldték számunkra. A beérkezett pályamunkák közül, az összes áttekintése után a legmagasabb pontszámúakat jutalmaztuk. A tanulók szlovák nyelvű könyvjutalmat kaptak.
A program a szlovák nyelvű, a feladatlapok alapjául szolgáló szakirodalmak és jutalomkönyvek megrendelésével, beszerzésével indult, majd a tavasz és nyár folyamán a feladatlap megszerkesztésével folytatódott. A nyomdai munkálatokra és a rejtvényfüzetek iskolákba való kiküldésére október-novemberben került sor. A diákoknak december 05-ig volt lehetőségük a kérdések megválaszolására, december 15-ig kellett a Békés Megyei Könyvtár számára visszajuttatni a megoldott feladatlapokat. December 30-ig megtörtént a feladatlapok kiértékelése, a nyertesek számára pedig a könyvjutalmak kiküldése.
A program helyszínei: Békéscsaba és az ország területén működő szlovák nemzetiségi nyelvet tanító általános iskolák és nemzetiségi települések könyvtárai voltak. A célcsoport: szlovák nemzetiségi nyelvterület általános iskolásai és tanárai.
Rövid távú eredmények: 500 feladatlap kitöltése. Hosszú távú eredmény: 500 diák, azok szülei és pedagógusai rendszeresen használták anyanyelvüket, bevonódtak a programba, nyitottá váltak a szlovák kultúra irányába. Résztvevők száma: 500 diák és tanár, 25 intézmény bevonása, a résztvevők fele felkereste honlapunkat.

ROM-16-ALT-RKZF-1-0027 „A" (RKZF) komponens: A roma képzőművészet, zene, film és irodalom támogatásához

„Doberdónál hagyom az életemet" - KKETTKK 2015/P04/14/125

CSP-CSBO-15-C-23861 - Nemzedékek

2015.09.15. és 2016.03.31. között CSP-CSBO-15-C-23861 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Nemzedékek című pályázati programot valósított meg a Könyvtártámogató Alapítvány.

A projekt két lényegi programeleme különböző helyszínekhez köthető. 2015. októberben Békéscsabán, míg 2016. március hónapban Tótkomlóson tartottunk kulturális rendezvényeket.

NEMZ-KUL-15-0958 Barborka - szlovák nyelvű rejtvényfüzet

TIOP-1.2.1.A1-15/1 A Békés Megyei Könyvtár oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése oktatóterem kialakításával

Projekt címe: A Békés Megyei Könyvtár oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése oktatóterem kialakításával
Felhívás száma: TIOP-1.2.1.A1-15/1
Kedvezményezett neve: Békés Megyei Könyvtár
Megvalósítás helyszíne: Békéscsaba Kiss Ernő utca 3.
Megítélt támogatás összege: 29 708 400 Ft
Projektidőszak: 2015.12.10-2015.12.31.

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0015 Könyvtárosok továbbképzése a Békés megyei könyvtárak korszerű szolgáltatásainak működtetése érdekében

Kedvezményezett neve: Békés Megyei Könyvtár
Megítélt támogatás összege: 29 574 400 Ft
Projektidőszak: 2013.01.01- 2015.02.10.

Projekt rövid leírása:
Békés megye könyvtárosainak továbbképzése a Tudásdepó-Expressz projektben indított fejlesztések minőségi színvonalú működtetése, a minél szélesebb körű szakmai hozzáértés biztosítása érdekében, a különböző területeken dolgozó könyvtárosok együttműködési lehetőségének figyelembevételével. A térség könyvtáraiban olyan élethosszig tartó tanulást segítő szolgáltatásokat fejlesztünk, amelyek kortól, társadalmi státusztól függetlenül növelik a használók életminőségét.
Több