Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

Kertész Botond
Békéscsaba: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
2017
 
Megosztás
 
Kovács Gyula
Budapest : Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége
2017
 
Megosztás
 
Csuta György
Békés: Békés Művészetéért Alapítvány
2017
50 éves munkásságából évfordulja kapcsán közel ezer alkotása közül válogat Csuta György festőművész Csutaságok címmel megjelent képzőművészeti albumában.
 
Megosztás
 
Ferge Béla
Budapest :Kreatív Zenei Műhely : Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskola
2017
Kottakönyv Arany János kedvenc népdalaival és Kodály Zoltán gondolataival. A két nagyság neve szorosan összefonódik. Az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán sok mindenben folytatója volt annak, amit a 200 éve született Arany János elkezdett. A kettős évforduló kapcsán Az emberi lélek virágai címmel jelent meg ez a kottakönyv, amely Arany és Kodály népdalgyűjteményéből, gyűjtéséből válogattak össze. A dalok a gyermekkorról, a barátságról, a szerelemről, az ünnepekről, a megpróbáltatásokról, a számvetésről, az elmúlásról és a reménykedő hitről szólnak. A kötetben szerepelnek Kodály Zoltánnak máig aktuális gondolatai is. A tizenöt népdal után a tizenöt fejezetből álló - különböző témakörök alapján rendszerezett - gondolatgyűjtemény olvashaó. A könyvhöz tartozó CD-melléklet segíti a lekottázott dalok megtanulását, eléneklését. A könyvben a szép virág- és természetfotók színesebbé, gazdagabbá teszik a lelki élményt.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Héjja Julianna Erika és Erdész Ádám
Gyula : Önkormányzat
2017
Gyula város önkormányzata és a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára öt éve indította el a város középkori történetét feltáró programját. A kutatás keretében két tanulmánykötet is megjelent. Jelen kötet szorosan kapcsolódik az előző két kiadványhoz: ezúttal a város, a gyulai központtal működő uradalom és a vár egymással szorosan összefüggő története áll a középpontban.
 
Megosztás
 
Nagy Vera
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
2017
Nagy Vera a hódmezővásárhelyi népi kerámia jól ismert kutatója. Írása egy olyan időszakra helyezi a hangsúlyt, amelyet eddig a néprajzkutatás alig-alig, vagy csak periférikusan vizsgált, és amelyről igen kevés írott forrás tudósít.
 
Megosztás
 
Mikonya György
Budapest : ELTE TÓK
2017.
 
Megosztás
 
Banner Zoltán
Pallas-Akadémia
2016.
A szerző az erdélyi képzőművészet feltérképezésére tesz kísérletet: sajátosságainak jellemzésekor óhatatlanul eljut a transzszilvanizmus eszméjéhez, az úgynevezett erdélyi gondolathoz. Az erdélyi képzőművészet, ezen belül a „székely festőiskola" és az önálló alkotóműhelyek bemutatása, valamint a műelemzések közben felsorakoztatja mindazokat, akik értékteremtő alkotómunkájukkal az erdélyi hagyományokhoz kötődve, európai fogantatású és nyitású, de eredeti itthoni újat hoznak létre.
 
Megosztás
 
Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla
Veszprém : PéterPál Könyvkiadó
2017.
Az ezerarcú Kárpát-medence keleti peremének mocsaras-zöld alföldje, dimbes-dombos vidéke örök titkokat rejt. A hegyvonulatoktól távol a Szamos kanyargó, csillogó szalagja kígyózik, s közben magába fogadja a kis Füzes-patak tavakat érintő habjait. A Mezőség valóságban is fellelhető helyszíneit mutatja be albumunk képekkel, valamint Makkai Sándor, Wass Alber és Sütő András regényeiből idézett gondolatok segítségével. A földrajzi leírást képek követik, majd a híres-neves néprajzi múlt és jelen leírása következik, kiemelve a Válaszúton született Kallós Zoltán nemzetépítő tevékenységét, valamint Bánffy Miklós munkásságát és bonchidai kastélyát. Pusztakamarás település tárgyalásánál nem csak Sütő András munkásságát méltatjuk, hanem említést teszük az itt, a Kemény-kastélyban élt Kemény Zsigmond művészetéről is, aki itt halt meg, sírja a kastély parkja mögötti dombon található.
 
Megosztás
 
Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla
Veszprém : PéterPál Könyvkiadó
2017.
Jókai Mór munkásságáról szóló tanulmánnyal, könyveiből ollózott idézetekkel és színes fotókkal mutatjuk be a magyar romantika elkötelezett írójának barangolásait a balatonfüredi Anna-báltól az erdélyi Szent Anna-tóig. Az író, aki hitet tett a magyarság eszméje mellett, aki romantikus történeteivel elkápráztatta olvasóit, a forradalmi napokban bátorsággal állt ki a veszélyeztetett nemzeti lét mellett. Művei kalandosak, tele küzdelmekkel, szerelmekkel, vívódásokkal. Tájleírásai végig vezetnek bennünket a történelmi Magyarország regényes vidékein, a Balaton partjától Erdély tündöklő tájékáig. "Én Erdélyt szívemben magammal viszem" - vallotta erdélyi útjai során írt úti levelei egyikében a mi mesemondó aranyemberünk Ez a táj megbabonázta, elbűvölte. De képzeletben bejárta mind az öt világrészt, sőt ellátogatott a jövő századba is. Ha meghalljuk üzenetét, örömmel, lelkesedéssel vesszük tudomásul, hogy történelmünk hőstettek és hősök története, s hogy a mítoszok és legendák újra és újra megtörténhetnek.
 
Megosztás
 
Szerk.: Kristóf Lilla Alida, Lukácsi Zoltán és Patonay Lajos
Győri Hittudományi Főiskola
2017.
A kötet 2011-ben végzett tudományközi kutatómunkát mutatja be, ami Szent László koponyaereklyéjének természettudományos, a Győrben őrzött herma műszaki vizsgálataira, illetve a belső ereklyetartó szakszerű tisztítására koncentrált. Az elvégzett tudományos vizsgálatokon túl, a kötet történeti munkákkal is szolgál, mintegy keretet adva a hat évvel ezelőtt elvégzett kutatásoknak. Összesen 14 tanulmányt olvashatnak az érdeklődők, 24 neves kutató közreműködésével. A tanulmányok a szakmai követelmények igényességével készült, ugyanakkor közérthető formában kerül bemutatásra. A kötet szerkesztői nagy gondot fordítottak arra, hogy a nívós tanulmányokat tovább erősítsék a különleges és gazdag képanyaggal, amely bevezeti az olvasót a kutatás rejtelmeibe, illetve az akkor megélt magasztos légkörbe.
 
Megosztás
 
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
2017.
2003 utolsó hónapjaiban a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárba adományként érkezett egy hangkazettákra rögzített interjúgyűjtemény… A felvételek készítői arra vállalkoztak, hogy felkeressék, megkeressék azokat a személyeket, akik 1956-ban a gyulai vagy gyulavári eseményekben érintettek voltak, vagy szerepet vállalták. Ezentúl felkutatták a Gyulához valamilyen módon kötődő személyeket, akik az ország területén részt vettek a forradalomban.
 
Megosztás
 
Szerk.: Virág Zsolt
Várkastély Kiadó
2015.
 
Megosztás
 
Szerk.: Szeleczky Ildikó
Vendégvárás Művészete Egyesület
2014.
A könyv a 19. és a 20. század asztalterítésének jellegzetességit mutatja be. Régi szokások, evőeszközök, díszek alkotnak képet arról, hogyan terítették elődeink asztalaikat a közös étkezéshez, ünnepi vacsorákhoz. A fotókon paraszti, polgári és egykori arisztokrácia asztalaihoz ülhetünk le. Terítettasztalaink üzenet, hogy ismernünk és tisztelnünk kell a hagyományinkat. Ihletet adnak a kortársformatervezőknek. Mindennapjainkban is a megterített asztal a családi összetartozás „oltára".
 
Megosztás
 
Dalos Anna
Rózsavölgyi
2015.
Az a tizenkét tanulmány, amelyet kötetébe Dalos Anna - napjaink meghatározó Kodály-kutatója -összeválogatott, Kodály Zoltán és a történelem viszonyát vizsgálja, mégpedig lenyűgözően sokféle aspektusból. Dalos Anna számára az eszmetörténeti problémák éppoly fontosak, mint az egyes művekre jellemző zene-technikai részletkérdések. Írásait három részre osztotta. Elsőként Kodály történelemképének kontextusát tárja fel. A tanulmányok következő csoportjában fontos Kodály-művek - a Háry János, a 2. vonósnégyes, a Színházi nyitány és a C-dúr szimfónia - elemzése révén e kompozíciókat a korszak különböző zenei irányzatainak közegében helyezi el, illetve Kodály életének személyes mozzanataiban talál számukra értelmezési keretet. A tanulmányok harmadik csoportja Kodály szellemi hagyatékával foglalkozik.
 
Megosztás
 
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
2016.
"A Keleti- és a Déli-Kárpátok hegyvonulatai által körbeölelt Erdőn túli területek, a 16-17. századi Erdélyi Fejedelemség történeti, vallás- és művelődéspolitikai összefoglalóját tartja kezében az olvasó. A kötet azokat a történelmi pillanatokat elemzi, amikor Erdély nagyasszonyai a 16-17. századi Erdélyi Fejedelemség egyház- és művelődéspolitikájának, teológiai gondolkodásának, felekezeti átrendeződésének formálói, alakítói lehettek. Tették ezt politikai hatalommal felruházva, fejedelemként, kormányzóként, és a művelődés szervezőiként, kulturális nagyköveteiként, hitükben megerősödött és elkötelezett katolikusként vagy reformátusként. A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 2013-ban rendezett kiállítása az ökumené történelmi útjait kereste, a lelkiismereti szabadság és a vallási türelem törvényét meghirdető 1568. évi tordai országgyűlés 445. és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján.
 
Megosztás
 
Cseh Tamás
Méry Ratio
2014.
A kötet anyaga a hatvanas években készült, úgy is mondhatnánk, Cseh Tamás első alkotói korszakában. Amikor festőnek készült. Igen, a hetvenes évektől a már dalnokként híres Cseh Tamást, Bereményi Géza alkotótársaként, az egykori tordasi fiúból lett képzőművészt elfeledtette. Főiskolai kollégái szerint remekül rajzolt, irigylésre méltó dolgokat csinált. Nagyon tehetséges, - igaz, jegyzik meg, - hogy az a tűz, ami benne dolgozott lehet, hogy nem képzőművésznek való volt.
 
Megosztás
 
Antony Radford
Terc
2016.
Elsősorban egyetemi tankönyvnek szánták a szerzők, de minden építész számára hasznos lehet átlapozni. Bemutatja az építészetet 1950-től napjainkig megépült 50 ikonikussá vált példán keresztül, amelyek szinte mindegyike tananyag a világ összes építészeti egyetemén. A szerzők szöveggel és magyarázó ábrákkal értelmezik az épületek lényegét, ami az elhelyezkedésében, funkcióiban, tömegarányaiban, szerkezeti rendszerében, világítási adottságaiban, részleteiben, ezek együttes hatásában keresendő.
 
Megosztás
 
Kemény Mária
Osiris : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
2015.
 
Megosztás
 
Ludmann Mihály
L'Harmattan : Kossuth Klub
2015
A szobrászat az egyik legősibb művészeti ág, amelynek alkotásaival naponta találkozhatunk épületeken vagy köztereinken. Éppen ezért kevésbé figyelünk rá, hiszen a művek belesimulnak az ember által teremtett környezetbe, annak természetes részeiként. Azonban, ha elmélyedünk a szobrászat világában, sokszínű és változatos művészet tárul fel előttünk. Jelen könyv célja az elmúlt évszázadokban élt jelentős magyar szobrászok életművének bemutatása és fontosabb műveinek elemzése. Így a kötet segítségével a szobrászat, ez a kevésbé hangsúlyos művészeti ág közelebb kerülhet a művészet iránt érdeklődőkhöz.
 
Megosztás
 
Szerkesztette: Gőgh Gábor, Monostori Péter
Militaria Hungarica
2016.
A kiadvány ismét visszarepíti az olvasót az időben, sőt - hagyományainkhoz híven - olyan helyszínekre viszi el, ahova még akkoriban sem juthatott be a kíváncsiskodó. A vakmerő magyar pilótákkal felemelkedve, együtt repülhetünk és vehetünk részt a légihacaikban, s megtudhatjuk, hogy mi is történt valójában a frontokon, és a számtalan irigylésre méltó légigyőzelmeik során. Több év kutatásának eredményét osztják meg a szerzők az olvasóval, amikor ezúttal is fotókkal idézik fel és mutatják be a Magyar királyi Légierő történetét, azon belül békebeli és háborús mindennapjait.
 
Megosztás
 
Szerkesztette Láposi Terka
Korngut-Kemény Alap.
2015.
A pazar kiállítású album egy így egyben sehol máshol nem látható „kiállításon" és „archívumon" kalauzol végig több mint 600 oldalon, négy nagy fejezetben.
 
Megosztás
 
Főszerkesztő Ritoók Pál
Kossuth Kiadó
2016.
A Kossuth Kiadó nagysikerű sorozatának második, frissített és bővített kiadása szakmailag megalapozottan, az építészettörténet-írás aktuális hazai állása alapján, de ismeretterjesztő jelleggel, közérthetően tekinti át a magyarországi építészet történetét a római kortól napjainkig. A gazdagon illusztrált második kötet Buda elfoglalásától József nádor koráig (1541-1808) tárgyalja épített örökségünket, azaz a késő reneszánsz korától a barokkon és rokokón át a copf stílusú épületekig.
 
Megosztás
 
Balló László
Magyar Nyugat Könyvkiadó
2016.
A könyv első részében Balló László eredeti módon szól hozzá a 18. századi építőművészeti stíluskorszakok kérdésköréhez, a továbbiakban komoly szellemi apparátust mozgatva adja meg Hefelének azt, amit mások megtagadtak tőle: a bűvöletes eszterházai kastély meghatározó építészének rangját. Végül egész sor nyugat-dunántúli templom- és kastélyépületet azonosít Hefele munkájaként, így egészítve ki a mindeddig nem kellően méltatott nagy építőművész formálódó pályaképét.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Koszorús Oszkár
Orosháza : Nagy Gyula Területi Múzeum
2016.
A nagy háború 100. évfordulójára készült kötetet neves kutatók, történészek, helytörténészek, fotósok szerkesztették.
 
Megosztás