Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00 – 19.00
Kedd-péntek: 11.00 – 19.00
Szombat: 14.00 – 19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd-péntek:
11.00 – 18.00
Hétfő, Szombat: 14.00 – 18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép használat:
Hétfő9.00 –14.00
Kedd-péntek: 9.00 –11.00


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

Szerkesztette: Gőgh Gábor, Monostori Péter
Militaria Hungarica
2016.
A kiadvány ismét visszarepíti az olvasót az időben, sőt - hagyományainkhoz híven - olyan helyszínekre viszi el, ahova még akkoriban sem juthatott be a kíváncsiskodó. A vakmerő magyar pilótákkal felemelkedve, együtt repülhetünk és vehetünk részt a légihacaikban, s megtudhatjuk, hogy mi is történt valójában a frontokon, és a számtalan irigylésre méltó légigyőzelmeik során. Több év kutatásának eredményét osztják meg a szerzők az olvasóval, amikor ezúttal is fotókkal idézik fel és mutatják be a Magyar királyi Légierő történetét, azon belül békebeli és háborús mindennapjait.
 
Megosztás
 
Szerkesztette Láposi Terka
Korngut-Kemény Alap.
2015.
A pazar kiállítású album egy így egyben sehol máshol nem látható „kiállításon" és „archívumon" kalauzol végig több mint 600 oldalon, négy nagy fejezetben.
 
Megosztás
 
Főszerkesztő Ritoók Pál
Kossuth Kiadó
2016.
A Kossuth Kiadó nagysikerű sorozatának második, frissített és bővített kiadása szakmailag megalapozottan, az építészettörténet-írás aktuális hazai állása alapján, de ismeretterjesztő jelleggel, közérthetően tekinti át a magyarországi építészet történetét a római kortól napjainkig. A gazdagon illusztrált második kötet Buda elfoglalásától József nádor koráig (1541-1808) tárgyalja épített örökségünket, azaz a késő reneszánsz korától a barokkon és rokokón át a copf stílusú épületekig.
 
Megosztás
 
Balló László
Magyar Nyugat Könyvkiadó
2016.
A könyv első részében Balló László eredeti módon szól hozzá a 18. századi építőművészeti stíluskorszakok kérdésköréhez, a továbbiakban komoly szellemi apparátust mozgatva adja meg Hefelének azt, amit mások megtagadtak tőle: a bűvöletes eszterházai kastély meghatározó építészének rangját. Végül egész sor nyugat-dunántúli templom- és kastélyépületet azonosít Hefele munkájaként, így egészítve ki a mindeddig nem kellően méltatott nagy építőművész formálódó pályaképét.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Koszorús Oszkár
Orosháza : Nagy Gyula Területi Múzeum
2016.
A nagy háború 100. évfordulójára készült kötetet neves kutatók, történészek, helytörténészek, fotósok szerkesztették.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin
Budapest Főváros Levéltára
2016.
A Diescher József életművét bemutató tanulmánykötet Budapest Főváros Levéltára építészettel és építészekkel foglalkozó sorozatának következő darabja. Diescher nevét kevesen ismerik, annak ellenére, hogy tervezőként és kivitelezőként is a városképet meghatározó épületeket hagyott az utókorra. A kiadvány az életrajz és az építészi munkásság értékelése mellett e jelentős alkotásokat mutatja be tervrajzokkal, kortárs és mai fényképekkel gazdagon illusztrálva.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Kovács Ida
Petőfi Irodalmi Múzeum
2016.
 
Megosztás
 
Székely Tibor
Argumentum
2016.
"Székely Tibor könyve úttörő vállalkozás. Ez az első tényfeltáró összefoglaló a budapesti Központi Szemináriumban 1956-1962 között történtekről: az Opus Pacis mozgalomról, a kispaplázadásról, a megfigyelésekről, beszervezésekről és kizárásokról. A szerző - maga is a Szeminárium 1959-ben kizárt növendéke - koronatanúja és szenvedő áldozata is az eseményeknek. Nyugdíjba vonulása után fogott bele a szemináriumi életet érintő dokumentumok feltárásába, hogy a még túlélők tényszerűen is megismerhessék: mi, miért és hogyan történt?
 
Megosztás
 
Szerkesztő Boka László és Emődi András
OSZK : Argumentum
2016.
 
Megosztás
 
Ócsai Károly
Napkút Kiadó
2016.
Ócsai Károly szobrászművész annak a művészgenerációnak a tagja, amelynek meghatározó fiatalkori élménye az 1956-os forradalom, és ezzel együtt a „szocialista realizmus" kritikája. Művészetük a 60-as évek során formálódik, és alapvonása a legújabb külföldi irányzatok és ezzel párhuzamosan a helyi avantgárd hagyományok felfedezése.
 
Megosztás
 
Katona Edit, Tompos Lilla
Cser Kiadó
2016.
A könyvben a gyöngy sokféle alkalmazását korszakonként, egységes szempontok szerint ismertetik. Érintik a jellemző gyöngyféléket, a folyamatosan bővülő beszerzési forrásokat, valamint az egyes technikai sajátosságokat. Foglalkoznak a jellemző gyöngyfelhasználási módokkal: az önálló gyöngyékszerekkel, továbbá a ruházathoz szorosan kapcsolódó gyöngyös díszítőelemekkel. A gazdag műtárgyanyag lehetőséget nyújt arra, hogy végig kísérjük a gyöngyök szerepét az egyes korszakok divatjában, a főurak, a köznemesek, a városi polgárok és a jobbágyok/parasztok öltözködésében.
 
Megosztás
 
Herencsár Viktória
Flaccus : Music Fashion Kft.
2016.
Herencsár Viktória könyve megismerteti az olvasót ezzel a különleges, szép és titokzatos instrumentummal. Bemutatja a cimbalom történetét, típusait, megszólaltatásának módszereit, a jelentősebb hangszerkészítő műhelyeket, a hangszer szak- és kottairodalmát, a cimbalomra írott kották írásjeleit, valamint a cimbalomoktatás helyzetét itthon és külföldön.
 
Megosztás
 
Jozef Hal'ko
Szülőföld Könyvkiadó
2016.
 
Megosztás
 
Dénes Tamás
Alexandra
2016.
A magyar labdarúgás története hiánypótló munka a hazai sportszakirodalomban, szerzői ugyanis nem kevesebbre vállakoztak, mint hogy összefoglalják a magyar futball 120 éves történelmét. A gazdagon illusztrált kötetek átfogó képet nyújtanak a hazai labdarúgásról a Magyar Labdarúgók Szövetségének 1901-es megalakulásától kezdve az Aranycsapat legendás sikerein át egészen napjainkig.
 
Megosztás
 
Kemecsi Lajos
L'Harmattan
2015.
A szállítás és a közlekedés területe a népi kultúra egyik legösszetettebb egysége. Kemecsi Lajos könyvében a magyar paraszti szárazföldi járműkultúra szerteágazó tematikájának egyes elemzési lehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet. A komplex megközelítés igénye évtizedes, vonatkozó kutatási tapasztalataira épül.
 
Megosztás
 
Michal Hrivnák
Croatica Kiadó
2014.
Hrivnák Mihály író, pedagógus, közéleti szereplő és újságíró. A magyarországi szlovák irodalmi élet alapjainak megteremtője, szervezője. Áchim nemzetiségével kapcsolatos kételyek tisztázásának kezdeményezője, e munka elodázhatatlanságának mindvégig következetes képviselője.
 
Megosztás
 
Slíz György
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület
2014.
A könyv a barlangokat a feltárók szemszögéből mutatja be, a felfedezések történetét is megpróbálja visszaadni, számos képpel és grafikával. A könyv szerzői az ország különböző tájain sikereket elért barlangkutatók közül kerültek ki.
 
Megosztás
 
Csepely-Knorr Luca
Budapest Főváros Levéltára
2016.
A gazdagon illusztrált, igényes kivitelezésű kötet Budapest kifejezetten közösségi célokra létesült parkjaival foglalkozik. A vizsgált korszak a dualizmus ideje, a közparkok születésének időszaka. Vizsgálatuk a 21. században különleges jelentőségű: a budapesti városszerkezet fejlődésének megértése, a közparképítészet történetének ismerete ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jövő számára sikeres városépítési tervek szülessenek.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Somogyi Erzsébet, Tóth Veronika
Dévaványa Város Önkormányzata
2016.
 
Megosztás
 
Munkácsy Mihály
Szépmíves
2016.
Emlékirat, naplótöredékek és a feleségéhez írt levelek egy kötetben. A különleges összeállítás először jelenik meg így: Munkácsy franciául írta meg emlékeit, naplója a Pesti Napló hasábjain látott napvilágot 1894 májusában, feleségéhez írt levelei pedig az 1870-es évektől valók. E triptichon szerkezet felrajzolja Munkácsy életét, miközben egy kusza keletkezéstörténetre is rávilágít: a francia nyelvű memoár szövegét először Munkácsy titkára, Malonyay Dezső juttatta el a Pesti Naplónak, amelyik harminc fejezetben adta közre az írást, úgy, mintha maga a Művész írta volna meg a napilapnak. Pár év múlva az eredetit leközli a Revue de Paris, majd 1897-ben megjelenik az Emlékirat francia kiadása. Aztán a német, végül két évtized múltán, 1921-ben magyarul is. Közben Malonyay megírja a nagy Munkácsy monográfiáját, amelyben szintén Munkácsy-sorok, naplórészletek szerepelnek. Hol akkor az igazság, tehetjük fel a kérdést? A válasz egyszerű: A jelen kötetben, amelyik tartalmazza mindkét szövegváltozatot, amit talán nem túlzás valóban Emlékiratnak titulálni.
 
Megosztás
 
Molnár-C. Pál
MCP Műhely
2016.
Molnár-C. Pál 1894-ben született a Battonya melletti Tompapusztán. Tehetségére korán fény derült, és az aradi reálgimnázium elvégzése után Budapestre került az Andrássy úti rajztanárképzőbe. Innen utazott Svájcba, majd Párizsba, végül újra Magyarországra, miközben művész vált belőle. Kalandos életét ő maga vetette papírra, és a regényszerű önéletírás 2016 nyarán nyomtatásban is megjelent, képekkel, dokumentumokkal kiegészítve. Szeretettel ajánljuk a könyvet azoknak, akik szeretnék megismerni a XX. századi magyar sorsot, és a korszak egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb művészét, Molnár-C. Pált.
 
Megosztás
 
Jamie Mcguire
MAXIM KÖNYVKIADÓ KFT.
cop. 2015.
A függetlenségét szenvedélyesen védelmező Camille Camlin, becenevén Cami boldogan hagyta a háta mögött a gyermekkorát, mielőtt az véget ért volna. Dolgozik, amióta megszerezte a jogosítványt, és a főiskola első éve óta albérletben lakik. Most a Red Doorban pultos, és a munkán meg főiskolai óráin kívül nincs másra ideje. Trenton Maddox az Eastern Állami Egyetem koronázatlan királya volt, aki már középiskolásként egyetemista lányokkal járt. A barátai irigyelték, a nők be akarták törni, de miután egy tragikus baleset fenekestől felforgatta az életét, Trenton otthagyta az egyetemet, hogy megbirkózzon iszonyatos lelkifurdalásával. Tizennyolc hónappal később Trenton otthon lakik özvegy édesapjával és egy helyi tetováló szalonban vállal munkát, hogy fizetni tudja a számlákat. Amikor már azt hiszi, hogy az élet visszazökkent a megszokott kerékvágásba, a szeme megakad a Red Doorban egyedül üldögélő Camin. A lány hisz abban, hogy sikerül szigorúan plátói szinten tartania a Trentonhoz fűződő friss barátságát. De amikor egy Maddox fiú szerelmes lesz, az örökre szól - még akkor is, ha esetleg Cami miatt hullik szét a már így is szétforgácsolódott családja.
 
Megosztás
 
Nádasdy Ádám
Magvető
2015.
„Nádasdy nagy szerelmi író. A tárgyban fájdalmasan sokat tud és fájdalmasan sokat nem tud. E kettő föltételezi egymást. "Olyan nincs, hogy döngicsélés van meg zümmögés, és az nem jelent semmit." Egyszer, már több, mint harminc éve, voltam Berlinben (Nyugat-Berlinben) egy meleg irodalmi fölolvasáson. Azt reméltem, érdekes lesz, de annyi történt csak, hogy a (közepes vagy dilettáns) szövegekben a sie helyett er állt, az ő helyett ő, s ezt önmagában érdektelennek gondoltam. Ezek a magyar ő-k azonban kiélesítik a szövegeket. Mert kiélesítik az életünket. Nádasdy írásai nem egy részhalmazról szólnak, mondjuk, bátran, ez sem volna kevés, ez az emancipációs harc, de nem okvetlenül az irodalomra tartozó ügy (megjegyezvén, hogy nem tudom pontosan, és azt hiszem, nem is tudható, mi tartozik oda, mi nem), hanem rólunk, mindenkiről szólnak. És valóban bátran, de ez a bátorság nem az ő-kből következik, hanem részint a szerző nagyságából, részint a… hát azt hiszem, a szerelemből. Hová máshová, mint egy fülszövegbe írhatnám: Nagy szerző nagy szerelmes könyve. Róla meg még azt: A lélek, a test, a nyelv mérnöke." (Esterházy Péter)
 
Megosztás
 
M. Kiss Csaba
XXI. Század Kiadó Kft.
2015.
Aki a halállal néz farkasszemet, nem akar sem szépíteni, sem eltitkolni semmit. Így, az olvasó, aki meg akarja őrizni magában az egyik legnépszerűbb magyar tudósról, orvosról, tévésztárról -Czeizel Endréről - alkotott idealizált képét, ne kezdjen bele ebbe a könyvbe! Mert Czeizel Endre nem az, akinek sokan hiszik. 79 évesen rákbetegsége végső stádiumba jutott, így megkísérelte lezárni ügyeit és elbúcsúzni az őt szeretőktől. M. Kiss Csaba vele volt minden fontos pillanatban. Könyve, könyvük megrázó, gyakran provokatív, olykor kegyetlen, de végülis felemelő alkotás, orvoslásról, genetikáról, a vádakról, melyek annak idején éveket vettek el az életéből, bonyolult magánéletéről, egy hatalmas történelmi korszakról, melynek tanúja volt, sok-sok konfliktusáról, sikereiről, kudarcairól, a túlélt haldoklásról. Két életről és egy halálról.
 
Megosztás
 
Julie Lawson Timmer
Európa Könyvkiadó
2015.
Vajon mit tennénk akkor, ha öt napunk maradna elbúcsúzni valakitől. Öt nap elegendő lehet mindent elrendezni, mindent elmondani? Julie Lawson Timmer most megjelent regénye erre is választ adhat. Legalábbis megpróbálkozik vele. Öt nap. Ahogy a cím is sugallja, ennyi idő maradt. Két, párhuzamosan futó történet, ami időnként összeér.
 
Megosztás