Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00 – 19.00
Kedd-péntek: 11.00 – 19.00
Szombat: 14.00 – 19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd-péntek:
11.00 – 18.00
Hétfő, Szombat: 14.00 – 18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép használat:
Hétfő9.00 –14.00
Kedd-péntek: 9.00 –11.00


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

Szerk.: Kristóf Lilla Alida, Lukácsi Zoltán és Patonay Lajos
Győri Hittudományi Főiskola
2017.
A kötet 2011-ben végzett tudományközi kutatómunkát mutatja be, ami Szent László koponyaereklyéjének természettudományos, a Győrben őrzött herma műszaki vizsgálataira, illetve a belső ereklyetartó szakszerű tisztítására koncentrált. Az elvégzett tudományos vizsgálatokon túl, a kötet történeti munkákkal is szolgál, mintegy keretet adva a hat évvel ezelőtt elvégzett kutatásoknak. Összesen 14 tanulmányt olvashatnak az érdeklődők, 24 neves kutató közreműködésével. A tanulmányok a szakmai követelmények igényességével készült, ugyanakkor közérthető formában kerül bemutatásra. A kötet szerkesztői nagy gondot fordítottak arra, hogy a nívós tanulmányokat tovább erősítsék a különleges és gazdag képanyaggal, amely bevezeti az olvasót a kutatás rejtelmeibe, illetve az akkor megélt magasztos légkörbe.
 
Megosztás
 
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
2017.
2003 utolsó hónapjaiban a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárba adományként érkezett egy hangkazettákra rögzített interjúgyűjtemény… A felvételek készítői arra vállalkoztak, hogy felkeressék, megkeressék azokat a személyeket, akik 1956-ban a gyulai vagy gyulavári eseményekben érintettek voltak, vagy szerepet vállalták. Ezentúl felkutatták a Gyulához valamilyen módon kötődő személyeket, akik az ország területén részt vettek a forradalomban.
 
Megosztás
 
Szerk.: Virág Zsolt
Várkastély Kiadó
2015.
 
Megosztás
 
Szerk.: Szeleczky Ildikó
Vendégvárás Művészete Egyesület
2014.
A könyv a 19. és a 20. század asztalterítésének jellegzetességit mutatja be. Régi szokások, evőeszközök, díszek alkotnak képet arról, hogyan terítették elődeink asztalaikat a közös étkezéshez, ünnepi vacsorákhoz. A fotókon paraszti, polgári és egykori arisztokrácia asztalaihoz ülhetünk le. Terítettasztalaink üzenet, hogy ismernünk és tisztelnünk kell a hagyományinkat. Ihletet adnak a kortársformatervezőknek. Mindennapjainkban is a megterített asztal a családi összetartozás „oltára".
 
Megosztás
 
Dalos Anna
Rózsavölgyi
2015.
Az a tizenkét tanulmány, amelyet kötetébe Dalos Anna - napjaink meghatározó Kodály-kutatója -összeválogatott, Kodály Zoltán és a történelem viszonyát vizsgálja, mégpedig lenyűgözően sokféle aspektusból. Dalos Anna számára az eszmetörténeti problémák éppoly fontosak, mint az egyes művekre jellemző zene-technikai részletkérdések. Írásait három részre osztotta. Elsőként Kodály történelemképének kontextusát tárja fel. A tanulmányok következő csoportjában fontos Kodály-művek - a Háry János, a 2. vonósnégyes, a Színházi nyitány és a C-dúr szimfónia - elemzése révén e kompozíciókat a korszak különböző zenei irányzatainak közegében helyezi el, illetve Kodály életének személyes mozzanataiban talál számukra értelmezési keretet. A tanulmányok harmadik csoportja Kodály szellemi hagyatékával foglalkozik.
 
Megosztás
 
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
2016.
"A Keleti- és a Déli-Kárpátok hegyvonulatai által körbeölelt Erdőn túli területek, a 16-17. századi Erdélyi Fejedelemség történeti, vallás- és művelődéspolitikai összefoglalóját tartja kezében az olvasó. A kötet azokat a történelmi pillanatokat elemzi, amikor Erdély nagyasszonyai a 16-17. századi Erdélyi Fejedelemség egyház- és művelődéspolitikájának, teológiai gondolkodásának, felekezeti átrendeződésének formálói, alakítói lehettek. Tették ezt politikai hatalommal felruházva, fejedelemként, kormányzóként, és a művelődés szervezőiként, kulturális nagyköveteiként, hitükben megerősödött és elkötelezett katolikusként vagy reformátusként. A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 2013-ban rendezett kiállítása az ökumené történelmi útjait kereste, a lelkiismereti szabadság és a vallási türelem törvényét meghirdető 1568. évi tordai országgyűlés 445. és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján.
 
Megosztás
 
Cseh Tamás
Méry Ratio
2014.
A kötet anyaga a hatvanas években készült, úgy is mondhatnánk, Cseh Tamás első alkotói korszakában. Amikor festőnek készült. Igen, a hetvenes évektől a már dalnokként híres Cseh Tamást, Bereményi Géza alkotótársaként, az egykori tordasi fiúból lett képzőművészt elfeledtette. Főiskolai kollégái szerint remekül rajzolt, irigylésre méltó dolgokat csinált. Nagyon tehetséges, - igaz, jegyzik meg, - hogy az a tűz, ami benne dolgozott lehet, hogy nem képzőművésznek való volt.
 
Megosztás
 
Antony Radford
Terc
2016.
Elsősorban egyetemi tankönyvnek szánták a szerzők, de minden építész számára hasznos lehet átlapozni. Bemutatja az építészetet 1950-től napjainkig megépült 50 ikonikussá vált példán keresztül, amelyek szinte mindegyike tananyag a világ összes építészeti egyetemén. A szerzők szöveggel és magyarázó ábrákkal értelmezik az épületek lényegét, ami az elhelyezkedésében, funkcióiban, tömegarányaiban, szerkezeti rendszerében, világítási adottságaiban, részleteiben, ezek együttes hatásában keresendő.
 
Megosztás
 
Kemény Mária
Osiris : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
2015.
 
Megosztás
 
Ludmann Mihály
L'Harmattan : Kossuth Klub
2015
A szobrászat az egyik legősibb művészeti ág, amelynek alkotásaival naponta találkozhatunk épületeken vagy köztereinken. Éppen ezért kevésbé figyelünk rá, hiszen a művek belesimulnak az ember által teremtett környezetbe, annak természetes részeiként. Azonban, ha elmélyedünk a szobrászat világában, sokszínű és változatos művészet tárul fel előttünk. Jelen könyv célja az elmúlt évszázadokban élt jelentős magyar szobrászok életművének bemutatása és fontosabb műveinek elemzése. Így a kötet segítségével a szobrászat, ez a kevésbé hangsúlyos művészeti ág közelebb kerülhet a művészet iránt érdeklődőkhöz.
 
Megosztás
 
Szerkesztette: Gőgh Gábor, Monostori Péter
Militaria Hungarica
2016.
A kiadvány ismét visszarepíti az olvasót az időben, sőt - hagyományainkhoz híven - olyan helyszínekre viszi el, ahova még akkoriban sem juthatott be a kíváncsiskodó. A vakmerő magyar pilótákkal felemelkedve, együtt repülhetünk és vehetünk részt a légihacaikban, s megtudhatjuk, hogy mi is történt valójában a frontokon, és a számtalan irigylésre méltó légigyőzelmeik során. Több év kutatásának eredményét osztják meg a szerzők az olvasóval, amikor ezúttal is fotókkal idézik fel és mutatják be a Magyar királyi Légierő történetét, azon belül békebeli és háborús mindennapjait.
 
Megosztás
 
Szerkesztette Láposi Terka
Korngut-Kemény Alap.
2015.
A pazar kiállítású album egy így egyben sehol máshol nem látható „kiállításon" és „archívumon" kalauzol végig több mint 600 oldalon, négy nagy fejezetben.
 
Megosztás
 
Főszerkesztő Ritoók Pál
Kossuth Kiadó
2016.
A Kossuth Kiadó nagysikerű sorozatának második, frissített és bővített kiadása szakmailag megalapozottan, az építészettörténet-írás aktuális hazai állása alapján, de ismeretterjesztő jelleggel, közérthetően tekinti át a magyarországi építészet történetét a római kortól napjainkig. A gazdagon illusztrált második kötet Buda elfoglalásától József nádor koráig (1541-1808) tárgyalja épített örökségünket, azaz a késő reneszánsz korától a barokkon és rokokón át a copf stílusú épületekig.
 
Megosztás
 
Balló László
Magyar Nyugat Könyvkiadó
2016.
A könyv első részében Balló László eredeti módon szól hozzá a 18. századi építőművészeti stíluskorszakok kérdésköréhez, a továbbiakban komoly szellemi apparátust mozgatva adja meg Hefelének azt, amit mások megtagadtak tőle: a bűvöletes eszterházai kastély meghatározó építészének rangját. Végül egész sor nyugat-dunántúli templom- és kastélyépületet azonosít Hefele munkájaként, így egészítve ki a mindeddig nem kellően méltatott nagy építőművész formálódó pályaképét.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Koszorús Oszkár
Orosháza : Nagy Gyula Területi Múzeum
2016.
A nagy háború 100. évfordulójára készült kötetet neves kutatók, történészek, helytörténészek, fotósok szerkesztették.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin
Budapest Főváros Levéltára
2016.
A Diescher József életművét bemutató tanulmánykötet Budapest Főváros Levéltára építészettel és építészekkel foglalkozó sorozatának következő darabja. Diescher nevét kevesen ismerik, annak ellenére, hogy tervezőként és kivitelezőként is a városképet meghatározó épületeket hagyott az utókorra. A kiadvány az életrajz és az építészi munkásság értékelése mellett e jelentős alkotásokat mutatja be tervrajzokkal, kortárs és mai fényképekkel gazdagon illusztrálva.
 
Megosztás
 
Szerkesztő Kovács Ida
Petőfi Irodalmi Múzeum
2016.
 
Megosztás
 
Székely Tibor
Argumentum
2016.
"Székely Tibor könyve úttörő vállalkozás. Ez az első tényfeltáró összefoglaló a budapesti Központi Szemináriumban 1956-1962 között történtekről: az Opus Pacis mozgalomról, a kispaplázadásról, a megfigyelésekről, beszervezésekről és kizárásokról. A szerző - maga is a Szeminárium 1959-ben kizárt növendéke - koronatanúja és szenvedő áldozata is az eseményeknek. Nyugdíjba vonulása után fogott bele a szemináriumi életet érintő dokumentumok feltárásába, hogy a még túlélők tényszerűen is megismerhessék: mi, miért és hogyan történt?
 
Megosztás
 
Szerkesztő Boka László és Emődi András
OSZK : Argumentum
2016.
 
Megosztás
 
Ócsai Károly
Napkút Kiadó
2016.
Ócsai Károly szobrászművész annak a művészgenerációnak a tagja, amelynek meghatározó fiatalkori élménye az 1956-os forradalom, és ezzel együtt a „szocialista realizmus" kritikája. Művészetük a 60-as évek során formálódik, és alapvonása a legújabb külföldi irányzatok és ezzel párhuzamosan a helyi avantgárd hagyományok felfedezése.
 
Megosztás
 
Katona Edit, Tompos Lilla
Cser Kiadó
2016.
A könyvben a gyöngy sokféle alkalmazását korszakonként, egységes szempontok szerint ismertetik. Érintik a jellemző gyöngyféléket, a folyamatosan bővülő beszerzési forrásokat, valamint az egyes technikai sajátosságokat. Foglalkoznak a jellemző gyöngyfelhasználási módokkal: az önálló gyöngyékszerekkel, továbbá a ruházathoz szorosan kapcsolódó gyöngyös díszítőelemekkel. A gazdag műtárgyanyag lehetőséget nyújt arra, hogy végig kísérjük a gyöngyök szerepét az egyes korszakok divatjában, a főurak, a köznemesek, a városi polgárok és a jobbágyok/parasztok öltözködésében.
 
Megosztás
 
Herencsár Viktória
Flaccus : Music Fashion Kft.
2016.
Herencsár Viktória könyve megismerteti az olvasót ezzel a különleges, szép és titokzatos instrumentummal. Bemutatja a cimbalom történetét, típusait, megszólaltatásának módszereit, a jelentősebb hangszerkészítő műhelyeket, a hangszer szak- és kottairodalmát, a cimbalomra írott kották írásjeleit, valamint a cimbalomoktatás helyzetét itthon és külföldön.
 
Megosztás
 
Jozef Hal'ko
Szülőföld Könyvkiadó
2016.
 
Megosztás
 
Dénes Tamás
Alexandra
2016.
A magyar labdarúgás története hiánypótló munka a hazai sportszakirodalomban, szerzői ugyanis nem kevesebbre vállakoztak, mint hogy összefoglalják a magyar futball 120 éves történelmét. A gazdagon illusztrált kötetek átfogó képet nyújtanak a hazai labdarúgásról a Magyar Labdarúgók Szövetségének 1901-es megalakulásától kezdve az Aranycsapat legendás sikerein át egészen napjainkig.
 
Megosztás
 
Kemecsi Lajos
L'Harmattan
2015.
A szállítás és a közlekedés területe a népi kultúra egyik legösszetettebb egysége. Kemecsi Lajos könyvében a magyar paraszti szárazföldi járműkultúra szerteágazó tematikájának egyes elemzési lehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet. A komplex megközelítés igénye évtizedes, vonatkozó kutatási tapasztalataira épül.
 
Megosztás