Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

Szerkesztő: Belovics Ervin, Erdei Árpád
HVG-ORAC
2018.
A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra helyezése is szükségessé vált. Az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony működése iránti társadalmi igény mellett az újrakodifikálást az is indokolta, hogy az elfogadása óta több mint száz módosításon átesett 1998. évi XIX. törvény időközben jelentős mértékben inkoherenssé vált. A kézikönyv gyakorlati útmutatást nyújt a jövőbeni szabályozásról a tárgyalótermekben megforduló valamennyi jogászi hivatásrend tagjai számára, ugyanakkor szerzői kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyarázatok tudományos megalapozottságára is.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Balázsné Szabó Erzsébet
Fodor Manó Helytörténeti Egyesület
2017.
A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület elhatározta, meglévő fénykép és képeslapgyűjteményükből, valamint a városlakók segítségével létrehoz egy Battonyáról szóló művet. Egészen a 19. századig nyúltak vissza, először csak képeslapos kötetre gondoltak, azonban ahogy gyűltek az érdekesebbnél-érdekesebb képek, módosult a gondolat. Több száz lapból és fényképből, valamint tízezer fénykép negatívból válogattak, mely elmondásuk szerint sokszor nehézséget okozott, míg a képekhez tartozó szöveget régészeti kutatások, és régi battonyai újságok segítségével írták meg.
 
Megosztás
 
Durkó Károly-Csarnai József-Dinya Imre
Gyulai Évszázadok Alapapítvány
2017.
Az új album kiemelten foglalkozik a Gyulai Húskombinát és a helyi húsipar elmúlt 70 évének történetével, a csőd utáni újrakezdéssel. A 12 évvel ezelőtt készült interjúk mellett elmondja véleményét a közelmúlt eseményeiről Daka Zsolt, Dékány Ferenc, Zám András, de megszólal Ruck János is. A könyv gazdagon bővített, új fotókkal, dokumentumokkal kiegészített, régi cikkeken keresztül mutatja be az egykori méltán híres gyulai hentesfamíliákat, de az elmúlt évtizedek és a jelenkor mestereit, szakembereit is. A kötetből megismerhetjük a mai meghatározó hentesvállalkozásokat, boltokat. Olvashatunk a régi vágóhídról, a filléres gyorsvonatokra alapozó egykori rendezvényekről, valamint a mai kolbász- és sódarmustra történetéről és a hagyományőrzők munkájáról.
 
Megosztás
 
Beliczey Miklós
Beliczey I.
2015.
Beliczey Miklós Békés megye főispánja volt, és 1958-ban írta meg családja történetét. A könyv fiai Beliczey István és Beliczey György gondozásában jelent meg.
 
Megosztás
 
Szalai Emese
: Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.
2018.
Tíz év szünetet követően jelent meg a gyulai Erkel Ferenc Múzeum Gyulai Katalógusok című sorozatának legújabb, sorrendben 14. darabja. A kiadvány a Gyulai várban 57 évvel ezelőtt befejeződött ásatás során előkerült kerámiatárgyakat mutatja be. A könyv a leletek összehasonlító elemzésén túl a tárgyak használatának történeti hátterét és a fazekasműhelyek kereskedelmi kapcsolatát is elemzi.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Nemes Anikó & Orbán István
Nemes Anikó
2017.
A könyv a hajózáshoz nyújt minden olyan ismeretet, mely a sikeres hajóvezetői vizsgához szükséges. Hiánypótló kiadvány, mivel ilyen átfogó ismereteket tartalmazó könyv nem jelent meg az utóbbi 10 évben. A Hajózási Hatóság jóváhagyott tansegédletté nyilvánította.
 
Megosztás
 
Csáky Imre
Corvina
2017.
A címerek - a modern világ ősi jelképei - évszázadok pajzsokra festett, zászlókra hímzett és kőbe faragott színes üzeneteit hordozzák. A XXI. században is kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen elemeik, jelképeik megjelennek a mai államcímerben és a mai megye-, város- és településcímerekben is. A kötet az első fejezetben a címertudomány és címerművészet alapismereteit foglalja össze 376 fekete-fehér címerrajzzal illusztrálva. A második fejezet a Magyar Királyság államcímereit mutatja be a XIX. század harmadik harmadából számos, igen érdekes címerképpel alátámasztva. A harmadik fejezet a Magyar Királyság vármegyéit és azok címerhasználatát taglalja ugyanazon történelmi korszakban, míg a negyedik fejezet egy címeralbum, amely a Magyar Királyság - a XIX. század utolsó harmadától az I. világháború végéig fennálló - közigazgatási rendszerének 71 vármegyecímerét állítja középpontba. A színes, hiteles és tudományos igénnyel rekonstruált címertáblák mellett bemutatja - magyar és latin nyelvű forrásokra hivatkozva - a vármegyei címerek történetét is.
 
Megosztás
 
Erdész Ádám
Osiris
2017.
A történeti folyamatokat többféle közelítéssel lehet feltárni. Erdész Ádám jelen kötetben összegyűjtött tanulmányaiban társadalomtörténeti nézőpontból vizsgálja a 19-20. század néhány fontos kérdéskörét. A történész-levéltáros szerző olyan kutatási témákat választott, amelyek gazdag forrásanyaga a folyamatok megragadása mellett az olvasó számára átélhető, érdekes történeteket ígér. A közölt írások négy nagyobb fejezetet alkotnak: az első tíz tanulmány a magyar könyvművészet történetében meghatározó szerepet játszó Kner családról szól, a família őseinek magyarországi felbukkanásától a család tagjainak deportálásáig.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Legeza Dénes
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2017.
A könyv célja, hogy felhasználó- és szerzőbarát módon mutassa be a szerzői jog fejlődését, gazdasági jelentőségét, az egyes műtípusokat (pl. filmek, szoftver, építészeti alkotások), a szerzők jogait és azok korlátait. Megismerhetjük belőle, hogyan kell megkötni egy felhasználási szerződést, mikor nem kell a szerzőtől engedélyt kérni, és mire kell figyelni a szerzői jogok megsértése esetén.
A könyv külön foglalkozik a nemzetközi és európai uniós szerzői jogi ismeretekkel, az összehasonlító szerzői joggal és olyan kapcsolódó jogterületekkel, mint például az iparjogvédelem, a személyiségvédelem, a média- és reklámjog, valamint a versenyjog.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: N. Kollár Katalin, Szabó Éva
Budapest : Osiris
2017.
A három kötet egymásra épül, de külön-külön is használhatóak, mint ahogy az egyes fejezetek is önállóan értelmezhetők, felhasználhatók konkrét gyakorlati problémák megoldásához, pszichológiai jelenségek hátterének, működésének jobb megértéséhez. Az első kötetben a fejlődéspszichológiával és a tanulással kapcsolatban levő kérdésköröket tárgyaljuk. A második kötetben a személyiségelméleteket és a személyiség jellemzőit mutatjuk be, és a tanári gyakorlat számára fontos szociálpszichológiai, pedagógiai pszichológiai kérdéseket tárgyaljuk. Végezetül a harmadik kötetben bemutatjuk az egészségpszichológia és klinikai pszichológia megközelítését és tágabb kontextusba is helyezzük a nevelés és oktatás kérdésköreit, érintünk szociológiai és kulturális összefüggéseket is.
 
Megosztás
 
Kertész Botond
Békéscsaba: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
2017
 
Megosztás
 
Kovács Gyula
Budapest : Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége
2017
 
Megosztás
 
Csuta György
Békés: Békés Művészetéért Alapítvány
2017
50 éves munkásságából évfordulja kapcsán közel ezer alkotása közül válogat Csuta György festőművész Csutaságok címmel megjelent képzőművészeti albumában.
 
Megosztás
 
Ferge Béla
Budapest :Kreatív Zenei Műhely : Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskola
2017
Kottakönyv Arany János kedvenc népdalaival és Kodály Zoltán gondolataival. A két nagyság neve szorosan összefonódik. Az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán sok mindenben folytatója volt annak, amit a 200 éve született Arany János elkezdett. A kettős évforduló kapcsán Az emberi lélek virágai címmel jelent meg ez a kottakönyv, amely Arany és Kodály népdalgyűjteményéből, gyűjtéséből válogattak össze. A dalok a gyermekkorról, a barátságról, a szerelemről, az ünnepekről, a megpróbáltatásokról, a számvetésről, az elmúlásról és a reménykedő hitről szólnak. A kötetben szerepelnek Kodály Zoltánnak máig aktuális gondolatai is. A tizenöt népdal után a tizenöt fejezetből álló - különböző témakörök alapján rendszerezett - gondolatgyűjtemény olvashaó. A könyvhöz tartozó CD-melléklet segíti a lekottázott dalok megtanulását, eléneklését. A könyvben a szép virág- és természetfotók színesebbé, gazdagabbá teszik a lelki élményt.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Héjja Julianna Erika és Erdész Ádám
Gyula : Önkormányzat
2017
Gyula város önkormányzata és a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára öt éve indította el a város középkori történetét feltáró programját. A kutatás keretében két tanulmánykötet is megjelent. Jelen kötet szorosan kapcsolódik az előző két kiadványhoz: ezúttal a város, a gyulai központtal működő uradalom és a vár egymással szorosan összefüggő története áll a középpontban.
 
Megosztás
 
Nagy Vera
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
2017
Nagy Vera a hódmezővásárhelyi népi kerámia jól ismert kutatója. Írása egy olyan időszakra helyezi a hangsúlyt, amelyet eddig a néprajzkutatás alig-alig, vagy csak periférikusan vizsgált, és amelyről igen kevés írott forrás tudósít.
 
Megosztás
 
Mikonya György
Budapest : ELTE TÓK
2017.
 
Megosztás
 
Banner Zoltán
Pallas-Akadémia
2016.
A szerző az erdélyi képzőművészet feltérképezésére tesz kísérletet: sajátosságainak jellemzésekor óhatatlanul eljut a transzszilvanizmus eszméjéhez, az úgynevezett erdélyi gondolathoz. Az erdélyi képzőművészet, ezen belül a „székely festőiskola" és az önálló alkotóműhelyek bemutatása, valamint a műelemzések közben felsorakoztatja mindazokat, akik értékteremtő alkotómunkájukkal az erdélyi hagyományokhoz kötődve, európai fogantatású és nyitású, de eredeti itthoni újat hoznak létre.
 
Megosztás
 
Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla
Veszprém : PéterPál Könyvkiadó
2017.
Az ezerarcú Kárpát-medence keleti peremének mocsaras-zöld alföldje, dimbes-dombos vidéke örök titkokat rejt. A hegyvonulatoktól távol a Szamos kanyargó, csillogó szalagja kígyózik, s közben magába fogadja a kis Füzes-patak tavakat érintő habjait. A Mezőség valóságban is fellelhető helyszíneit mutatja be albumunk képekkel, valamint Makkai Sándor, Wass Alber és Sütő András regényeiből idézett gondolatok segítségével. A földrajzi leírást képek követik, majd a híres-neves néprajzi múlt és jelen leírása következik, kiemelve a Válaszúton született Kallós Zoltán nemzetépítő tevékenységét, valamint Bánffy Miklós munkásságát és bonchidai kastélyát. Pusztakamarás település tárgyalásánál nem csak Sütő András munkásságát méltatjuk, hanem említést teszük az itt, a Kemény-kastélyban élt Kemény Zsigmond művészetéről is, aki itt halt meg, sírja a kastély parkja mögötti dombon található.
 
Megosztás
 
Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla
Veszprém : PéterPál Könyvkiadó
2017.
Jókai Mór munkásságáról szóló tanulmánnyal, könyveiből ollózott idézetekkel és színes fotókkal mutatjuk be a magyar romantika elkötelezett írójának barangolásait a balatonfüredi Anna-báltól az erdélyi Szent Anna-tóig. Az író, aki hitet tett a magyarság eszméje mellett, aki romantikus történeteivel elkápráztatta olvasóit, a forradalmi napokban bátorsággal állt ki a veszélyeztetett nemzeti lét mellett. Művei kalandosak, tele küzdelmekkel, szerelmekkel, vívódásokkal. Tájleírásai végig vezetnek bennünket a történelmi Magyarország regényes vidékein, a Balaton partjától Erdély tündöklő tájékáig. "Én Erdélyt szívemben magammal viszem" - vallotta erdélyi útjai során írt úti levelei egyikében a mi mesemondó aranyemberünk Ez a táj megbabonázta, elbűvölte. De képzeletben bejárta mind az öt világrészt, sőt ellátogatott a jövő századba is. Ha meghalljuk üzenetét, örömmel, lelkesedéssel vesszük tudomásul, hogy történelmünk hőstettek és hősök története, s hogy a mítoszok és legendák újra és újra megtörténhetnek.
 
Megosztás
 
Szerk.: Kristóf Lilla Alida, Lukácsi Zoltán és Patonay Lajos
Győri Hittudományi Főiskola
2017.
A kötet 2011-ben végzett tudományközi kutatómunkát mutatja be, ami Szent László koponyaereklyéjének természettudományos, a Győrben őrzött herma műszaki vizsgálataira, illetve a belső ereklyetartó szakszerű tisztítására koncentrált. Az elvégzett tudományos vizsgálatokon túl, a kötet történeti munkákkal is szolgál, mintegy keretet adva a hat évvel ezelőtt elvégzett kutatásoknak. Összesen 14 tanulmányt olvashatnak az érdeklődők, 24 neves kutató közreműködésével. A tanulmányok a szakmai követelmények igényességével készült, ugyanakkor közérthető formában kerül bemutatásra. A kötet szerkesztői nagy gondot fordítottak arra, hogy a nívós tanulmányokat tovább erősítsék a különleges és gazdag képanyaggal, amely bevezeti az olvasót a kutatás rejtelmeibe, illetve az akkor megélt magasztos légkörbe.
 
Megosztás
 
Mogyoróssy János Városi Könyvtár
2017.
2003 utolsó hónapjaiban a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárba adományként érkezett egy hangkazettákra rögzített interjúgyűjtemény… A felvételek készítői arra vállalkoztak, hogy felkeressék, megkeressék azokat a személyeket, akik 1956-ban a gyulai vagy gyulavári eseményekben érintettek voltak, vagy szerepet vállalták. Ezentúl felkutatták a Gyulához valamilyen módon kötődő személyeket, akik az ország területén részt vettek a forradalomban.
 
Megosztás
 
Szerk.: Virág Zsolt
Várkastély Kiadó
2015.
 
Megosztás
 
Szerk.: Szeleczky Ildikó
Vendégvárás Művészete Egyesület
2014.
A könyv a 19. és a 20. század asztalterítésének jellegzetességit mutatja be. Régi szokások, evőeszközök, díszek alkotnak képet arról, hogyan terítették elődeink asztalaikat a közös étkezéshez, ünnepi vacsorákhoz. A fotókon paraszti, polgári és egykori arisztokrácia asztalaihoz ülhetünk le. Terítettasztalaink üzenet, hogy ismernünk és tisztelnünk kell a hagyományinkat. Ihletet adnak a kortársformatervezőknek. Mindennapjainkban is a megterített asztal a családi összetartozás „oltára".
 
Megosztás
 
Dalos Anna
Rózsavölgyi
2015.
Az a tizenkét tanulmány, amelyet kötetébe Dalos Anna - napjaink meghatározó Kodály-kutatója -összeválogatott, Kodály Zoltán és a történelem viszonyát vizsgálja, mégpedig lenyűgözően sokféle aspektusból. Dalos Anna számára az eszmetörténeti problémák éppoly fontosak, mint az egyes művekre jellemző zene-technikai részletkérdések. Írásait három részre osztotta. Elsőként Kodály történelemképének kontextusát tárja fel. A tanulmányok következő csoportjában fontos Kodály-művek - a Háry János, a 2. vonósnégyes, a Színházi nyitány és a C-dúr szimfónia - elemzése révén e kompozíciókat a korszak különböző zenei irányzatainak közegében helyezi el, illetve Kodály életének személyes mozzanataiban talál számukra értelmezési keretet. A tanulmányok harmadik csoportja Kodály szellemi hagyatékával foglalkozik.
 
Megosztás