Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Keddpéntek:
11.00–18.00
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

Andrew Lloyd Webber
XXI. Század
2018
Maszk nélkül című művében az elismert, díjnyertes zeneszerző páratlan, játékos stílusban vet számot az eredményeivel, a sors és a körülmények játékaival, sikereivel és csalódásaival, az éltető és ihlető szenvedélyeivel. A Maszk nélkül egy szellemes és árulkodó anekdotákkal teli életről mesél, amelyben számos híresség bukkan fel, így például Elaine Paige, Sarah Brightman, David Frost, Julie Covington, Judi Dench, Richard Branson, A. E. Rahman, Mandy Patinkin, Patti LuPone, Richard Rodgers, Norman Jewison, Milos Forman, Plácido Domingo, Barbara Streisand, Michael Crawford, Gillian Lynne és Betty Bukley.
 
Megosztás
 
szerkesztő: Vass Norbert
"Vászonról ránk néztek" : a könnyűzene és a film egymásra hatása a Kádár-korszakban : a Cseh Tamás Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogramjának konferenciája.
 
Megosztás
 
Fazekas Gergely
A zenei gondolatok időbeli elrendezésének kérdése, vagyis a zenei forma témája valamikor a 18. század második felében tűnt fel a zeneelméleti gondolkodásban, a J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája című könyv azonban a 18. század első felének zenéjét, elsősorban Johann Sebastian Bach életművét vizsgálja. Fazekas Gergely arra tesz tehát kísérletet, hogy feltárja, miként gondolkodtak a zenei formáról azt megelőzően, hogy a kérdés a zeneelméleti irodalom szerves részévé vált volna. A kötet párhuzamos dialógusok sorozata, amelyben párbeszédbe lépnek egymással 17-18. századi zeneelméleti szövegek, a 19. századi Bach-irodalom bizonyos szeletei, kurrens zenetudományi elméletek és Bach-darabok analízisei.
 
Megosztás
 
Földes László
Földes László eddigi fél évszázados életműve szinte valamennyi szövegét tartalmazza a most megjelenő Hobo Ludens című két kötetes könyv.
 
Megosztás
 
szerkesztő Vass Norbert
Az új könyv is tartja magát az első kötet ígéretéhez, miszerint segíti a magyar könnyűzenei élet legizgalmasabb történeteinek fennmaradását. Tizenkét történet, tizenkét különböző életút, de ami közös bennük, az a zene szeretete.
 
Megosztás
 
Sarusi Mihály
Concord Media Jelen
2018
Kisiratos alapításának a 200. évfordulója alkalmából az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban jelent meg a kisiratosi százmazású Sarusi Mihály Kisiratos 200 éve képekben című nagyszabású dokumentumkötete, amely tulajdonképpen albumnak is mondható, hiszen kétszáznál több képet, illetve ugyanannyi képaláírást, magyarázatot tartalmaz, amelyeknek a jóvoltából a település kétszáz éves története rajzolódik ki.
 
Megosztás
 
Istvánovits Eszter
Nyíregyháza : Jósa András Múzeum ; Szeged : SZTE Régészeti Tanszék
2018
A Kárpát-medence római császárkor legjelentősebb barbár lakossága a szarmata volt. Szokatlanul sűrűn megtelepedve az Alföldön, több mint négy évszázadon keresztül laktak hazánk területén. Mindezek ellenére Magyarországon mind a nagyközönség, mind a szakemberek ismeretanyaga a szarmatákról igen felületes. A kötet négy nagy fejezetében tárgyalja, a szarmaták történetét az etnogenezisüktől kezdve a Kárpát-medence meghódításáig.
 
Megosztás
 
Körmöczi Katalin:
Magyar Nemzeti Múzeum
2018
A Magyar Nemzeti Múzeum történeti bútorgyűjteménye a magyar bútorművességhez és a magyar történelmi eseményeihez, személyeihez, intézményeihez kötődő bútor jellegű műtárgyaknak az őrzőhelye.
 
Megosztás
 
Szilágyi Adrienn
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
2018
A szerző fő kutatási területe a 19. századi magyar társadalom- nemesség- és uradalomtörténet. Jelen nemességtörténeti feldolgozások sorába illeszkedő monográfiája a 19. század eleji Békés megye nemességének társadalomtörténeti elemzését helyezi középpontba. Ha a nemesi kiváltságokra való hivatkozás leginkább a megyei pozíciók megszerzéséhez szükséges nemesi igazolásokban merül ki, akkor vajon mikor és miben ragadható meg a nemesi öntudat vagy a rendi különállás kifejeződése? Mit jelenthetett nemesnek lenni egy olyan megyében, ahol a nemesek sokáig eltitkolták nemesi jogállásukat? Miként tudott újjáéledni, majd hogyan rétegződött a török hódoltság után egy elnéptelenedett megye kiváltságos rétege? Az uradalom elvesztése többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ.
 
Megosztás
 
szerkesztő: Tamás Ágnes, Vajda László
Országház Könyvkiadó
2018.
A magyar politikai karikatúra a 19. század végi születésétől kezdve fontos szerepet játszott a közélet és a politika mindennapjaiban. A kötet azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mi volt a gúnyrajzok szerepe a különböző történeti időszakokban, hogyan reagáltak a karikatúrák az éppen aktuális politikai kérdésekre, hogyan tűrték meg vagy használták ki a diktatórikus rendszerek a karikatúrákban megjelenített politikai humort? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a kötet szerzői: Hermann Róbert, Tamás Ágnes, Takács Róbert és Vörös Boldizsár. A kötet a közönség számára is elérhető sajtótermékekben megjelent magyar politikai karikatúrák segítségével mutatja be az 1848 és 1989 közötti történelmünk nyugodtabb és viharosabb évtizedeit több, mint 250 illusztrációval.
 
Megosztás
 
főszerkesztő: Bába Iván
Éghajlat
2018.
A lexikon átfogja a külkapcsolatok és a diplomácia teljes spektrumát, ezért a kettős cím. Egyszerre lexikon és kézikönyv. 11 fejezetből áll, amelyek a következők: külügyi igazgatás, konzuli igazgatás, nemzetközi jog, biztonságpolitika, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, Európai Unió, kulturális diplomácia, sportdiplomácia, protokoll, diplomáciai konvenciók, a magyar diplomácia jeles alakjai (Magyarország külügyminiszterei valamint jeles diplomatái).
 
Megosztás
 
Sarusi Mihály
Napkút
2018.
Sarusi Mihály Nyílik a savanyauborka-virág kötete a szerző elmúlt fél évszázadban közölt másfél száz elbeszéléséből válogat. Az elbeszélésgyűjtemény az író valamennyi korszakának jellegzetességeit felmutatja, és mindemellett az olvasó azt is nyomon követheti, miként változott Sarusi írói világa, nem utolsósorban alkotói stílusa. A beválogatott beszélyekben, elbeszélésekben és novellákban többnyire a történéseket rezignáltan elviselő kisember alakja bukkan föl, mellette pedig a lázadó figurája, vagy az ügyeskedő, másokon átgázoló, saját érdekeit közérdeknek hazudó gazfickó is szerepet kap. A gyakran komor színezetű írásokból azonban sohasem hiányzik a Sarusi Mihály prózájára olyannyira jellemző humor, irónia vagy csúfolódás, melyek még a legförtelmesebb helyzetben is hangsúlyozzák a szövegek szürke világán átsejlő életkedvet.
 
Megosztás
 
szerkesztő: Mink András
Osiris
2018.
A helsinki emberi jogi elvek elfogadása érzékeny pontjukon érintette a kommunista diktatúrákat, amelyek sem jóléti ígéreteiket, sem az igazságosabb társadalom megvalósítására tett ígéretüket nem tudták beváltani, holott ezekre hivatkozva kárhoztatták jogfosztottságra alattvalóikat. Az 1987 és 1990 között végbement kelet- és közép-európai rendszerváltások egyik legfeltűnőbb jellegzetessége ugyanis éppen az volt, hogy a hatalom gyakorlói egy idő után kifogytak a szavakból. Már önmaguk számára sem tudtak értelmes magyarázatot adni arra, miért is kellene érintetlenül hagyni hatalmi privilégiumaikat. Ahogy fogytak a szavak, úgy csökkent az elszántságuk is arra, hogy erőszakkal állják útját a demokratikus folyamatoknak, mint ahogy tették ezt 1953- ban Berlinben, 1956-ban Budapesten, 1968-ban Prágában vagy 1981-ben Varsóban.
 
Megosztás
 
Jaffa Kiadó
2017.
A Különben magyar költő vagyok című kötetben Radnóti Miklósnak a kortársaival való levelezését találja az olvasó. Hogy kik voltak a kortársai? Barátok, családtagok, költőtársak, szerkesztők, kritikusok, szerelmek.
Az összegyűjtött levelek által 1926-tól követhetjük nyomon Radnóti Miklós életét, az erdélyi családtagokkal zajló kamaszlevelezés felhőtlen viccelődésétől egészen az utolsó munkaszolgálatra induló búcsújáig. Előttünk bontakozik ki a másfél évtizedes művészi pálya: az egyre szűkebb irodalmi térben mozgó magyar költőé. Tanúi lehetünk bírósági ügyének, bepillantást nyerünk egyetemi tanulmányaiba, beszámolókat kapunk a nyaralásokról, tudósításokat a munkaszolgálatokról. Helyet kaptak az érzelmi zavarokban született levelek: a Radnótit Reichenbergből szerelmével üldöző Tini üzenetei éppúgy, mint a Beck Judittal megélt valós szenvedély vallomásai. És mindenekelőtt a saját verseiért, saját költészetéért tollat ragadó és levelet író költő szólal meg a könyvben. Hol szelíden, hol önérzetesen, hol hivatalosan, hol érzelmesen, nem egyszer titokban.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Béres József
Akovita
2018.
Ez a daloskönyv azért született, hogy elvigye a családokba, baráti társaságokba az éneklés csodálatos örömét. A válogatás szép magyar énekeinkből: gyermekdalokból, népdalainkból, népies és zeneszerzői dalokból, görög és római katolikus illetve protestáns egyházi énekekből ölel fel egy csokorra valót. A dalszövegek mellett jól énekelhető hangnemben írott kottákat találunk, az énekeket érdekes magyarázatok és adatok egészítik ki. A könyv a dalok címét és a magyarázatokat angolul is tartalmazza.
 
Megosztás
 
Jeff Apter
Trubadúr
2018.
Angus Young, az AC/DC egyik alapítója, a banda utolsó megmaradt eredeti tagja több mint negyven éve arca, hangja. A Magasfeszültség az első olyan könyv, amely kizárólag Angus alakjára koncentrálva meséli el a zenekar viszontagságokkal és sikerekkel teli kalandos történetét, magával ragadó részletességgel bemutatva, ahogyan Angus egyedülálló gitárjátéka, fáradhatatlan színpadi energiája és csillapíthatatlan sikeréhsége évtizedeken át nem csak egyben, de egyúttal a rockzene csúcsán is tartotta az AC/DC-t.
 
Megosztás
 
Papp Márta
Rózsavölgyi és Társa
2018.
Három és fél évtized munkájának eredménye a kötetet alkotó tizenkét tanulmány, melyek eredeti alakjukban 1983 és 2016 között láttak napvilágot zenei folyóiratokban, könyvekben, illetve rádióelőadások formájában. Szerzőjük, Papp Márta a rádiós zenei ismeretterjesztés mellett intenzíven foglalkozott a 19. századi orosz zenével, s forráskutatást végzett leningrádi (szentpétervári) és moszkvai könyvtárakban, kézirattárakban, archívumokban.
 
Megosztás
 
Jávorszky Béla Szilárd
Kossuth
2018.
Fotókkal gazdagon illusztrált monográfia, amely a nemrég a hatvanadik születésnapját ünneplő népdalénekes, előadóművész pályáját mutatja be. A CD-mellékleten a Sebestyén Mártára nagy hatást gyakorló erdélyi népdalénekesek archív felvételeiből hallható válogatás.
 
Megosztás
 
Alan Walker
Rózsavölgyi és Tsa
2018.
Bülow volt Cosima Liszt első férje, és a korszak legkiemelkedőbb zongoristájaként, karmestereként tartották számon. Pályája nagyban meghatározta a 19. század második felének zenei arculatát: nemcsak Liszt, hanem Wagner zenéjének is értő tolmácsolója volt. Élettörténete ráadásul romantikus regények lapjaira illik: az általa csodált Wagner szerette el feleségét, az imádott Cosimát. Bülow ennek ellenére nem szakította meg a kapcsolatát Wagnerrel, depressziója ugyanakkor mind inkább elhatalmasodott rajta. Elképesztő élettörténete olyan történészre várt, mint Walker, aki regényszerű izgalmassággal képes írni, ugyanakkor a történészi pontosság és alaposság szolgáltatja munkája aranyfedezetét. A nagyszabású kötet a zeneszerető nagyközönség számára éppoly szellemi izgalmakat kínál, mint a zenész-zenetörténész szakma számára.
 
Megosztás
 
Christopher H. Gibbs
Rózsavölgyi
2018.
Napjaink egyik legjelentősebb Schubert-kutatója, a rangos Bard College professzora és a Bard Music Festival egyik művészeti vezetője 2000-ben publikálta Schubert-életrajzát, amely a tragikusan rövid életű zeneszerző rendhagyó portréját vázolja fel. A depresszióra hajlamos, rendkívül érzékeny és megdöbbentően termékeny zeneszerzőről Gibbs elfogulatlanul ír: nemcsak szakmai pályafutásáról, Beethovennel való kapcsolatáról, egyre komolyabb elismertségéről kapunk hiteles képet, hanem a Rossini, Paganini és Beethoven kultuszában élő császárvárosról, a korabeli Európa zenei fővárosának számító Bécsről is. A szerző mindezt a legfrissebb kutatásokra alapozva, s mégis közérthető stílusban adja át az olvasónak. Miközben a klasszikus zenei kánon legnagyobb alakjairól, Bachról, Mozartról vagy Beethovenről már hozzáférhető magyarul kurrens irodalom, a nem kevésbé jelentős Schuberttel kapcsolatos legfrissebb magyar nyelvű könyv is több évtizeddel ezelőtt jelent meg. A Rózsavölgyi Kiadó gondozásában most megjelenő kötet komoly hiányt pótol.
 
Megosztás
 
szöveg Koncz Zsuzsa, Zöldi Gergely
Corvina
2018.
Koncz Zsuzsa nevét és hangját mind ismerjük. A Kertész leszek vagy a Micimackó, esetleg a Szél hozott valamennyiünk gyermekkorából ismerősen cseng, mind találkoztunk hát vele. Ebben a könyvben soha nem látott képeket láthat és soha nem hallott történeteket olvashat a kedves olvasó. Ez AZ ALBUM: Mindent Koncz Zsuzsáról!
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Belovics Ervin, Erdei Árpád
HVG-ORAC
2018.
A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra helyezése is szükségessé vált. Az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony működése iránti társadalmi igény mellett az újrakodifikálást az is indokolta, hogy az elfogadása óta több mint száz módosításon átesett 1998. évi XIX. törvény időközben jelentős mértékben inkoherenssé vált. A kézikönyv gyakorlati útmutatást nyújt a jövőbeni szabályozásról a tárgyalótermekben megforduló valamennyi jogászi hivatásrend tagjai számára, ugyanakkor szerzői kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyarázatok tudományos megalapozottságára is.
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Balázsné Szabó Erzsébet
Fodor Manó Helytörténeti Egyesület
2017.
A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület elhatározta, meglévő fénykép és képeslapgyűjteményükből, valamint a városlakók segítségével létrehoz egy Battonyáról szóló művet. Egészen a 19. századig nyúltak vissza, először csak képeslapos kötetre gondoltak, azonban ahogy gyűltek az érdekesebbnél-érdekesebb képek, módosult a gondolat. Több száz lapból és fényképből, valamint tízezer fénykép negatívból válogattak, mely elmondásuk szerint sokszor nehézséget okozott, míg a képekhez tartozó szöveget régészeti kutatások, és régi battonyai újságok segítségével írták meg.
 
Megosztás
 
Durkó Károly-Csarnai József-Dinya Imre
Gyulai Évszázadok Alapapítvány
2017.
Az új album kiemelten foglalkozik a Gyulai Húskombinát és a helyi húsipar elmúlt 70 évének történetével, a csőd utáni újrakezdéssel. A 12 évvel ezelőtt készült interjúk mellett elmondja véleményét a közelmúlt eseményeiről Daka Zsolt, Dékány Ferenc, Zám András, de megszólal Ruck János is. A könyv gazdagon bővített, új fotókkal, dokumentumokkal kiegészített, régi cikkeken keresztül mutatja be az egykori méltán híres gyulai hentesfamíliákat, de az elmúlt évtizedek és a jelenkor mestereit, szakembereit is. A kötetből megismerhetjük a mai meghatározó hentesvállalkozásokat, boltokat. Olvashatunk a régi vágóhídról, a filléres gyorsvonatokra alapozó egykori rendezvényekről, valamint a mai kolbász- és sódarmustra történetéről és a hagyományőrzők munkájáról.
 
Megosztás
 
Beliczey Miklós
Beliczey I.
2015.
Beliczey Miklós Békés megye főispánja volt, és 1958-ban írta meg családja történetét. A könyv fiai Beliczey István és Beliczey György gondozásában jelent meg.
 
Megosztás