Opening hours

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő:
14.00–18.00
Keddpéntek: 11.00–18.00
Szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvtári szakirodalom

Samostatnou zbierkou čitárne je Pomocná knižnica knižničnej vedy,ktorá obsahuje najhlavnejšie monográfie, vysokoškolské poznámky, zbierky cvičení, zväzky štúdií, bibliográfie, databázy, ročenky, konefernčné materiály a normy súvisiace s knižničnou vedou.
Súbory pomocnej knižnice môžete používať len na mieste.
Zbierka usiluje uspokojiť požiadavky používateľov (praktizujúcich knihovníkov, učiteľov a študentov knižničnej vedy).Okruhy kolekcie sú knižničná a informačná veda, knižničné a informačné záležitosti, knižničné a informačné pracovné procesy, história knihy, tlače a knižnice.