Jogi információs szolgáltatás

Az OptiJUS jogi információs szolgáltatása a magyar és az Európai Uniós joganyagok, illetve azok változásainak egységes szerkezetbe foglalásával a jogalkalmazók mindennapi munkájának segítését célozzák.

OptiJUS alapszolgáltatás
Az OptiJUS alapszolgáltatás tartalmazza a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokat (az önkormányzati rendeletek kivételével) és az ott megjelent egyéb anyagokat 1988-ig visszamenő időállapotokkal. Megtalálhatóak továbbá 44 féle ágazati közlöny anyagai, a törvényjavaslatok és a törvények indokolásainak szövegei, a Kúria irányítási eszközei, a Kúriai Döntésekben közzétett BH-k 1975-ig és az Ítélőtáblai Határozatok című lapban közzétett ítélőtáblai döntések, valamint a NAV jogalkalmazást segítő anyagai. Könyvtárunkban a jogtár használatakor az alábbi modulok hozzáférhetők:
Adó TB modul
A modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző jogszabályi magyarázatokat tartalmaz. A rendszer a következő tématerületeket érinti:
 • Kommentár az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez
 • Kommentár az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényhez
 • Kommentár az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvényhez (Nagykommentár modul része is)
 • Kommentár a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényhez
 • Kommentár a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez
 • Kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényhez és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelethez (Nagykommentár modul része is)
 • Kommentár a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényhez
 • Kommentár egyes adózással kapcsolatos kisebb jogszabályokhoz (10 jogszabály magyarázata)
 • Kommentár a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 2011. évi LXXXV. törvényhez
Döntvény modul, Ítéletkereső
A Döntvénymodulban a joggyakorlat széles körű megismerését a 125 ezret meghaladó, több szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja. Az Ítéletkereső pedig egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors felkutatására kifejlesztett kereső. A rendszer magába foglalja többek között a bírósági gyakorlatot bemutató, több mint 70 ezer anonimizált egyedi bírósági határozatot, az elvi bírósági határozatokat, illetve a GVH és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatait. A Bírósági Határozatok és az Ítélőtáblai Határozatok című lapokban közzétett 22 ezret meghaladó döntés, a Kúria irányítási eszközei és az Alkotmánybíróság határozatai (összességében több, mint 31 ezer döntvény) az alaprendszer része, míg az Európai Unió bíróságainak több, mint 14 ezer döntése az EU modulon férhető hozzá. Ítéletkereső: A kereső a különböző helyeken (folyóiratokban, közlönyökben és weboldalakon) publikált mintegy 80 ezer bírósági ítélet (és kisebb részben végzés) közötti keresést könnyíti meg. Jellegzetessége, hogy a modern keresőrendszerekben megszokott megoldásokat alkalmaz, többek között pl.:
 • relevancia szerinti rangsorolás,
 • ötvözi a jogászi szakmai-forráskutatási követelményekkel, mint
 • a találati lista többféle paraméter szerinti rendezhetősége,
 • jogi tárgyszavak és jogszabály-helyek szerinti keresés,
 • hasonló dokumentumok keresése,
 • eredeti ügyszám szerinti keresés.
Nagykommentár modul
Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki. A modul jelenleg az alábbi linken megtalálható nagykommentárokat tartalmazza >>>
Nagy Iratmintatár modul
A Nagy Iratmintatár modul egy jogágakra bontott dokumentumtár - több, mint 2800 iratmintát tartalmaz.